Emeklilikle ilgili merak edilen 77 sorunun işte cevapları!

Emeklilikle ilgili merak edilen ve arama motorlarında aranıp da yanıtı bulunmayan 77 sorunun cevabı haberimizin detayında.
1-Eşim, 6 yıl 3 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Çocuğuma aylık bağlanmış, tarafıma toptan ödeme yapılmıştı. Yeni Yasaya (5510 sayılı Kanuna) göre tarafıma aylık bağlanır mı?

Aylık bağlama ve ihya talebinde bulunmanız ve Kurumumuzca istenecek parayı yatırmanız halinde paranın yatırıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren tarafınıza aylık bağlanabilecektir.

2-(5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur?

Geçmişe dönük bir ödeme söz konusu değildir. Dul aylığı, tarafına yapılan toplu ödemeyi ihya edip parayı ödediği tarihi takip eden aybaşından itibaren bağlanacaktır.

3-16 yaşında bir kız çocuğum. Annem/babam (hizmet süresi 5-10 yıl arası) Devlet Memuru iken vefat etti. Bana aylık bağlanır mı? Gerekli olan belgeler nelerdir?
Anne/babanızın 5-10 yıllık hizmet süresi; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre aylık bağlanması için yeterlidir. Maaşınız, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanacaktır. Aylık bağlanmasına dair talep dilekçesi ile birlikte,

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad. No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA

adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.
4-Eşim (5-10) yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. Çocuklarıma aylık bağlandı, ancak bana bağlanmamıştı. Bu Kanundan (5510 sayılı Kanun) sonra tarafıma aylık bağlanır mı?

Eşinizin (5-10) yıllık hizmet süresi; 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması için yeterli olduğundan, tarafına yapılmış olan toptan ödemeyi ihya edip ihya tutarını ödemesi halinde ödeme tarihini takip eden aybaşından itibaren Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına, dilekçe ile başvurmanız halinde tarafınıza aylık bağlanacaktır.

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığının adresi:
Mithat Paşa Cad.No:7
06437 Sıhhiye/ANKARA

5-Eşim, 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi çalışıyorum. Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?
Kanuna göre 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi çalışmanız, Emekli Sandığından dul aylığı almanıza engel değildir.

6-Eşim, Devlet Memuru iken vefat etti. Hizmet süresi 5-10 yıl arası. Bu durumda bana aylık bağlanır mı? Gerekli olan belgeler nelerdir?
Eşinizin (5-10) yıllık hizmet süresi; 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması için yeterlidir.

-Talep dilekçesi İle birlikte,

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithat Paşa Cad.No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA

Adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.
7-Askerlik borçlanmalarında ödeme süresi ne kadardır?

5510 sayılı Kanunun 41. Maddesi gereği yapılan tüm borçlanmalarda olduğu gibi askerlik borçlanmasında da sigortalıların, taraflarına borcun tebliğinden itibaren 1 aylık ödeme süresi bulunmaktadır.

5434 sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi sigortalıların ise askerlik borçlanmalarını Kurumlarınca aylıklarından %16 oranında kesinti yapılmak suretiyle taksitle veya taraflarınca tek seferde ödeme imkanı bulunmaktadır.

8-Eşim 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. 4/a’ya (SSK) tabi çalışıyorum.1.10.2008 tarihinden sonra Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?
Bu Kanuna göre; eşlerin çalışması, dul aylığı bağlanmasına engel bir durum olmadığından tarafına yapılmış olan toptan ödemeyi ihya edip ihya tutarını ödemesi halinde ödeme tarihini takip eden aybaşından itibaren dilekçe ile Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeniz halinde tarafınıza aylık bağlanacaktır.

9-Emekli Polis Memuruyum. 4/a’lı (SSK) bir işe girersem ek ödemem kesilir mi?
Göreve girdiğiniz tarihi takip eden aybaşından itibaren, ek ödemeniz kesilir.

10-Kısmi askerlik borçlanması yapabilir miyim?
Evet.

11-Eşim, 1 yıl 2 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Başka hizmeti yok. Askerlikte geçen 20 ay süresini borçlanarak yeni Yasaya (5510 sayılı Kanun) göre tarafıma aylık bağlanması mümkün mü?
Aylık bağlanabilmesi için; hizmet ve borçlanılacak süre toplamının en az 5 yıl olması gerekmektedir. Borçlanacağınız süre ile de eşinizin hizmeti 5 yılı doldurmayacağından tarafınıza aylık bağlanması mümkün değildir.

12-Devlet Memuruyum. 4/c (Emekli Sandığı) hizmeti ile iç içe geçen 4/a (SSK) hizmetinden hangisi geçerlidir?
4/c’ye (Emekli Sandığı) tabi hizmet süreleriniz geçerli olup, 4/a (SSK) hizmetlerinizin iptal edilmesi gerekmektedir.

13-Devlet memuru olarak çalışmaktayım. Emekli ikramiyemin hesaplanmasında bir düşüş veya ikramiye tutarımın ödenmemesi gibi bir durum söz konusu mudur?
Emekli ikramiyeleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunundaki usul ve esaslara göre ödenmeye devam edilmektedir. Tamamen kaldırılması söz konusu değildir.

14-01.10.2008 tarihinden önce (SSK) hizmeti olan sigortalı, 01.10.2008 tarihinden sonra devlet memuru olarak işe başlarsa, statüsü (4/a,4/b.4/c) ne olur?
2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa devlet memuru olarak göreve başlayanlar 4/c sigortalısı sayılacak ve haklarında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

15-Babam 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti ve tarafıma kız yetim aylığı bağlandı. 657 sayılı Kanunun 4/b sözleşmeli öğretmen olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?
5510 sayılı Kanun hükümlerine göre çalışmaya başladığınız tarihi takip eden aybaşından itibaren aylığınız kesilir.

16-5510 sayılı Yasa hükümlerine göre polislerden kimler borçlandırılabilecektir?
Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okunan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam edilen öğrencilik sürelerinin borçlanılması mümkündür.

17-Askerlik borçlanması yapmam halinde, sigortalılık başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik olur mu?
5510 sayılı Kanuna göre askerlikte geçen hizmet süreleriniz, sigortalılığınızın başlangıç tarihinden önce ise; sigortalılık başlangıç tarihi, borçlandırılan süre kadar geriye götürülmektedir.

18-Devlet Memuru olarak çalışıyorum. Yedek subay okulunda geçen öğrencilik sürelerimi borçlanabilmem için gerekli belgeler nelerdir?
Borçlanma talep dilekçesi elden, posta yolu ile veya e-devlet üzerinden başvurabilirsiniz.

19-Eşim 3,5 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. Askerlik süresini borçlanarak 5 yıla tamamlarsam, bana aylık bağlanır mı? Gerekli olan belgeler nelerdir?
Bu süreyi borçlanarak 5 yılı tamamlamanız halinde size aylık bağlanacaktır.

-Talep dilekçesi ile birlikte,

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithat Paşa Cad. No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA

adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.
20-Babam 3,5 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. Askerlik süresini borçlanarak 5 yıla tamamlamam halinde tarafıma aylık bağlanır mı?
Bu süreyi borçlanarak 5 yılı tamamlamanız halinde ve 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartlara sahip olmanız halinde aylık bağlanabilecektir.

Talep dilekçesi ile birlikte,

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithat Paşa Cad. No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA

adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.
21-Devlet memuru iken vefat eden kişinin evli kız çocukları, emekli ikramiyesinden faydalanabilir mi?
Aylığa müstahak olan kişilere ve Emekli Sandığı mensubu olmakla beraber, bekar kız çocuklarına ödenmektedir. Evli kız çocuklarına ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

22-Eşim Devlet Memuru iken vefat etti. Ben yabancı uyrukluyum, tarafıma aylık bağlanır mı?
Sosyal Güvenlik Anlaşması olan bir ülkenin vatandaşı iseniz; TC Vatandaşı gibi işlem görürsünüz.
Sosyal Güvenlik Anlaşması olmayan bir ülkenin vatandaşı iseniz; Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile ilgili konsoloslukla yapılan yazışma neticesinde, o ülkenin TC Vatandaşlarına verdiği haklar nispetinde aylığınız bağlanır.

23-Eşim Devlet Memuru iken vefat etti. Ölüm yardımı için nereye başvurmam gerekir?
Kurumları tarafından ödenir. Bunun için eşinizin son çalıştığı Kuruma başvurmanız gerekmektedir.

24-Eşim, 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi çalışıyorum. Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim?
4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi çalışmanız, Emekli Sandığından dul aylığı almanıza engel değildir.

25-Eşimden 4/a’dan (SSK) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?
4/a’dan (SSK) dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığından babasından dolayı yetim aylığı alabilirler.

26-4/a (SSK) emeklisi bir bayanım. Babam Emekli Sandığı emeklisi iken vefat etti, babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?
Babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz ancak bekar veya dul olmanız gerekmektedir.

27-4/a ya (SSK) tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?
Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/a’ya (ssk) tabi çalışan kız yetimlere, emekli sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’lı (ssk) çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

28-Eşimden 4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığı yetim aylığı alabilir miyim?
4/b’den (Bağ-kur) dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığından babasından dolayı yetim aylığı alabilirler.

29-5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre dul-yetim aylığı kimlere, hangi oranda bağlanır?
Eş karı ve koca) ve çocuklar ile ana ve baba olarak belirlenmiştir.

Dul ve yetimlere ait aylık bağlama oranları şu şekildedir;

Eş : %75

Çalışan ya da emekli aylığı alan eş : %50

Eş, 1 yetim : %60 %30

Eş, 2 yetim : %50 %25, %25

Tek yetim : %50

2 yetim : %40, %40
30-Emekli Sandığı emeklisi bir bayanım. Ölen annem/babam da Emekli Sandığı emeklisi. Her iki aylığı birlikte alabilir miyim?
Her iki aylığı birlikte alamazsınız. Ancak yüksek olanı tercih edebilirsiniz.

31-Emekli Sandığından yetim aylığı alan annem, vefat etti. Ne yapmalıyım?
Vefat eden annenizin ölüm tarihini nüfusa işleterek, bir dilekçe ile bu durumu kurumumuza bildirmeniz gerekmektedir.

32-Emekli Sandığından erkek yetim aylığı almaktayım. Öğrenciliğim devam ederken sigortalı olarak işe girmem halinde, aylığım kesilir mi?
Yetim aylığı ister 5434 sayılı Kanuna ister 5510 sayılı Kanuna göre bağlanmış olsun, 25 yaşına kadar öğrenciliği devam eden erkek yetimlerin sigortalı olarak işe girmesi halinde aylıkları kesilmez.

33-Emekli Sandığından dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde dul aylığım kesilir mi?
İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde dul aylığınız kesilmeyecektir.

34-Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat eden babamdan erkek yetim aylığı alan üniversite öğrencisiyim. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?
Erkek yetimlere 18 yaşına kadar, öğrenci olmaları halinde orta öğretimde 20, yükseköğretimde 25 yaşına kadar aylık bağlanmaktadır.
Bu şartları taşımayanlara aylık bağlanabilmesi için malullük ve muhtaçlık şartları aranmaktadır.
Yetim aylığınız isteğe bağlı sigortalı olmanız halinde kesilmeyecektir.

35-Emekli Sandığından kız yetim aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde genel sağlık sigortası primi ödemem gerekir mi?
Kanun uyarınca; isteğe bağlı sigortalı olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi ödemeleri zorunludur.

36-Emekli Sandığından erkek yetim aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde genel sağlık sigortası primi ödemem gerekir mi?
Kanun uyarınca; isteğe bağlı sigortalı olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi ödemeleri zorunludur.

37-Emekli Sandığından dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde genel sağlık sigortası primi ödemem gerekir mi?
01.10.2008 tarihinden sonra; isteğe bağlı sigortalı olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi ödemeleri zorunlu dur.

38-Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat eden annemden kız yetim aylığı alan lise öğrencisiyim. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde yetim aylığınız kesilmeyecektir.

39-Emekli Sandığı emeklisi iken vefat eden kişilerin varislerine ödeme yapılabilmesi için gerekli olan belgeler nelerdir?
İlgililerin kanuni varislerine ödeme yapılabilmesi için gerekli olan belgeler şunlardır;

Veraset ilamında adı geçen varislerin talep dilekçeleri (bu talep e-Devlet üzerinden de “Muristen Doğan Hakkın Ödenmesi Talebi” bölümü tıklanarak gerçekleştirilebilmektedir),

Veraset ilamı (Aslı veya tasdikli örneği), veya noterden alınmış mirasçılık belgesi,

Veraset ve intikal vergisinden muaf veya vergisinin ödendiğine dair ilgili vergi dairesinden alınacak, resmi mühürle tasdik edilmiş belge.
40-Emekli Sandığından aylık alıyorum. İkamet adresim değişti, nereye bildirmem gerekir?
Adres değişikliğinizi belirtir dilekçenizi, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad.No:7 06410 Sıhhiye/ANKARA adresine göndermeniz gerekmektedir.

Ayrıca, bu işleminizi e-Devlet üzerinden de “4C Banka ve Adres Değişikliği” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirsiniz.
41-Eşimden, Emekli Sandığından dul maaşı alıyorum. Annem/babam Emekli Sandığı Emeklisi iken öldü, aylık tercih etme hakkım var mı?

Dilekçe ile aylık tercihi müracaatında bulunulması halinde tercih ettiği aylık bağlanabilecektir.

42-Eşim Emekli Sandığı Emeklisi iken vefat etti. Eşimin ölümünden sonra doğum yaptım, çocuğuma maaş bağlanır mı?

Emeklinin ölümünden önce hamile kaldığınız çocuğunuza, doğum tarihini takip eden aybaşından itibaren maaş bağlanır.

43-Emekli Sandığı Emeklisi eşimden boşandım. Müşterek çocuklarımıza ve bana, dul-yetim aylığı bağlanır mı?
Yetimlere aylık bağlama şartlarını taşımaları halinde aylık bağlanır. Eşe aylık bağlanması evli iken ölüm halinde olabilir. Boşanan eşe müşterek çocukları olsa dahi maaş bağlanmaz.

44-Babam Emekli Sandığı Emeklisi iken öldü, ben Reddi Miras Davası açtım. Bu durumda Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?
Reddi Miras Davası açmanız, aylık almanıza engel bir durum değildir. Ancak mirastan iskat(men) edilme durumunda aylık alamazsınız.

45-18 yaşımı bu yıl doldurdum. Haziran ayında liseden mezun oldum, aynı dönemde üniversiteyi kazandım. Ara dönemdeki aylıklarım ödenir mi?
Orta öğrenimi bitirmiş ve 20 yaşını doldurmadan önce ilk ders yılında yükseköğrenime başlamış iseniz aylıklarınız kesintisiz ödenir.

46-Emekli Sandığından Kasım 2008 tarihinde kızım ve bana 01.10.2008 tarihinden sonra aylık bağlandı. Aralık 2008’de kızım evlendi ve 24 ay üzerinden evlenme ikramiyesi aldı. Benim aylık oranım ne zaman artar?
Kızınıza evlenme ikramiyesi ödendiğinden, sizin aylıklarınız 24 aylık sürenin bitiminde artırılacaktır.

47-Eşim, Geçici Köy Korucusu iken çatışmada öldü. Bana ve çocuklarıma Emekli Sandığından aylık bağlanır mı?
Çatışma sırasında vefat eden Geçici Köy Korucularının dul ve yetimlerine aylık bağlanır. Bunun için; Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yazılı müracaatınız gerekmektedir.

48-Emekli Sandığından; annem, kardeşim ve ben şehit aylığı alıyoruz. Tütün İkramiye tutarları, aylık oranlarımıza göre mi ödenir?
Tütün İkramiye tutarları; aylıkta bulunan kişilere eşit oranda ödenmektedir.

49-Emekli Sandığı aylığımı aldığım banka şubesini değiştirmem gerekiyor, ne yapmalıyım?
Banka değişikliği için dilekçe ile Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına veya SGK İl/Merkez Müdürlüklerine başvurabileceğiniz gibi, bu işleminizi e-Devlet üzerinden de “4C Banka Değişikliği” bölümünü tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

50-Emekli maaşım evde almak istiyorum. Kurumunuz tarafından konutta ödeme yapılıyor mu?

Bağlı bulunduğunuz SGK İl/Merkez Müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurmanız halinde aylıklarınız konutunuzda ödenebilecektir.

51-Emekli Sandığından aylık alan bir emekliyim ve 2 yıllık yüksekokulu bitirdim. İntibakım yeniden yapılarak aylık derecem ve kademem yükseltilebilir mi?
Aktif olarak görevde olanların intibakı yapıldığından, yeni öğrenim durumunuza göre intibakınızın yapılması ve emekli aylıklarınızın yükseltilmesi mümkün değildir.

52-Eşim, hakkı olan 3 aylık maaşını alamadan vefat etti. Ne yapmam gerekir?
Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığımıza dilekçe ile müracaat etmeniz halinde, bankadan iade edilen miktar, vefat tarihi itibarı ile incelenerek varislere ödenecektir.

53-Emekli Sandığı/4-c aylığımı hangi banka şubelerinden alabilirim?
Ziraat Bankası

PTT

Halkbank

Vakıflar Bankası

İş Bankası

Garanti Bankası

Finansbank

ING Bank

Denizbank

Akbank

Yapı Kredi Bankası

TEB

HSBC

Şekerbank

Kuveytturk

Burgan Bnk A.Ş.

Albarakaturk

Anadolubank

Tekstilbank (ICBC)

Türkiye Finans A.Ş.

Alternatif Bank A.Ş.

Turkish Bank A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası

FibaBanka

Odeabank

Vakıf Katılım Bankası
54-01-10-2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa göre malullük aylığı alıyorum. 4/a’ya (SSK) tabi işe girmem halinde aylıklarım kesilir mi?

4/a’ya (SSK) tabi işe girmeniz halinde aylığınız kesilmez. Ancak devlet memuru olmanız halinde aylıklarınız kesilir.

55-Kamu Sektöründeki 4/a’lı (SSK) hizmetlerime Emekli Sandığı tarafından ikramiye ödenir mi?

Kamu da 4/a’lı (SSK) olarak çalışılan sürelere emeklilik ikramiyesi ödenebilmesi için kamudaki sigortalı görevinden ayrıldığı tarih itibariyle kıdem tazminatını almamış ve kıdem tazminatı ödemesine müstehak olması şartıyla ikramiye ödenir.

56-4/a’lıyım (SSK), daha önce Emekli Sandığı hizmetlerim var. Bu hizmetlerime ikramiye alabilir miyim?
26.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı kanuna göre emekli ikramiyesi ödenebilmesi için,

8.9.1999 tarihinden sonra istifaen görevinden ayrılmış olması,

İstifaen görevinden ayrıldığı tarih itibariyle 15 yıl sigortalılık süresi olması,

En az 3600 gün prim ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

Ayrıca, 26/01/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklik sonrasında memuriyet sürelerine ikramiye ödenebilmesi için 5434 sayılı Kanunun 89 ve geçici 223 üncü maddelerinde belirtilen şartların taşınması gerekmektedir.
57-Devlet Memuru iken emeklilik başvurusunda bulundum. Evraklarım Kurumunuz kayıtlarına geçtikten sonra emekli olmaktan vazgeçebilir miyim? Bunun için belli bir süre var mıdır?

İlgililerin emeklilik evrakının Kurumuz kayıtlarına geçtiği andan itibaren emekliliğin iptali mümkün değildir.

58-Ordu vazife malulüyüm. 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışmam halinde, malul aylığım kesilir mi?

5434 sayılı Kanuna göre Ordu vazife malullüğü aylığı almakta iken 4/a ve 4/b kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmemektedir. Ancak 5510 sayılı Kanuna göre Ordu vazife malullüğü aylığı alanların 4/a ve 4/b kapsamında çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmektedir.

59-Emekli Sandığından emekli aylığı alıyorum. Bu aylığımdan genel sağlık sigortası primi kesilir mi?
Emekli aylığınızdan genel sağlık sigortası primi kesilmeyecektir.

60- 01-10-2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa göre eşimden 10 yıldan beri dul aylığı alıyorum. 2010 yılında evlenmem halinde evlenme ikramiyesi alabilir miyim?

Evlenmeniz halinde almakta olduğunuz dul aylığınızın 12 katı tutarında evlenme ikramiyesi tarafınıza ödenecektir.

61-Eşime, Emekli Sandığından serbest seyahat kartı çıkartmak istiyorum. Ne yapmam gerekir?
Müracaatınızı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yapmanız gerekmektedir. Serbest Seyahat Kartlarının düzenlenmesi anılan Bakanlıkça yapılmaktadır.

62-Devlet Memuru olarak çalışmaktayım. Emekli Sandığı emeklisi iken ölen eşimin aylığından yararlanabilir miyim?

Emekli Sandığı emeklisi iken vefat eden eşinizden size % 50 oranında aylık bağlanır.

63-Polis Memuru iken ölen eşimden dul aylığı alıyorum. Tarafıma ek ödeme ödenir mi? Ödenirse hangi oranda ödenir?

Aylık bağlanan dul eşine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi çalışmamak kaydı ile ve aylık bağlanan hisse oranına göre ek ödeme yapılmaktadır.

64-Devlet memuru olarak 25 hizmet yılımı doldurdum. Emeklilik için gerekli olan yaşı beklemeden, emekli ikramiyemi alabilir miyim?

Devlet memurlarına, emekli aylığı bağlanmadığı veya toptan ödeme yapılmadığı sürece ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

65-Emekli Sandığına/4-c’ye tabi hizmetlerimin en fazla kaç yılına ikramiye alabilirim?

Emekli Sandığına tabi hizmetlerinizin tam yıllarının tamamına karşılık emekli ikramiyesi alabilirsiniz.

66-Emekli Sandığı çalışanıyım. 4/a (SSK) ve 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi hizmetlerimi, Emekli Sandığı hizmetlerimle birleştirdim. Bu hizmetlerime emekli ikramiyesi ödenir mi?

Emekli Sandığına tabi hizmetleri ile birlikte kıdem tazminatı ödenmemiş ve kıdem tazminatı ödenilmesine müstehak olmak şartıyla kamuda sigortalı geçen hizmetlere ikramiye ödenir. Özel sektörde 4/a’lı (sigortalı) geçen ve 4/b’li (bağ-kur) geçen sürelerine emeklilik ikramiyesi ödenmez.

67-Eşimden 4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?
4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı almanız, Kız çocuk olarak Emekli Sandığından yetim aylığı almanıza engel değildir.

68-Emekli Sandığı Kanunu uyarınca, isteğe bağlı iştirakçilikte geçen sürelere ikramiye ödenecek mi?

İsteğe bağlı iştirakçi olarak geçen sürelere ikramiye ödenmeyecektir.

69-Devlet Memuru bir bayanım. Doğum borçlanması yaptığım sürelere emekli ikramiyesi alabilir miyim?

Doğum borçlanması yaptığınız hizmet sürelerinize emekli ikramiyesi ödenmektedir.

70-4/a’ya (SSK) tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/a’ya (ssk) tabi çalışan kız yetimlere, emekli sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’lı (ssk) çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

71-Devlet Memuru olarak çalışıyorum. Borçlandığım askerlik sürelerime emekli ikramiyesi alabilir miyim?

Borçlanılan askerlik sürelerine emekli ikramiyesi ödenmektedir.

72-Emekli Sandığı ikramiyem eksik hesaplanmış; nereye ve nasıl müracaat etmem gerekir?

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı

Mithat Paşa Cad. No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA adresine yazılı müracaatınız halinde durumunuz incelenecektir.

73-Devlet Memuru olarak çalışmaktayım. 3201 sayılı Yasaya göre borçlandığım yurt dışı hizmetlerime karşılık emekli ikramiyesi alabilir miyim?

3201 sayılı Kanuna göre yapılan yurt dışı borçlanmalarına emeklilik ikramiyesi ödenmemektedir.

74-Kamuda, sözleşmeli öğretmen olarak çalışırken kadrolu öğretmen olarak atandım. Sözleşmeli çalıştığım sürelere emekli ikramiyesi alabilir miyim?
Sözleşmeli olarak çalıştığınız süreler emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.

75-Polis Memuru olarak çalışmaktayım. Fiili hizmet süresi zamları, emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınır mı?
Polis Memurlarının fiili hizmet süresi zamları, emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.

76-01.10.2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanunun Geçici 192’nci maddesi uyarınca, iştirakçilikte geçen sürelere ikramiye ödenir mi?
Emekli Sandığına (Devredilen) tabi olarak geçen sürelerine ikramiye ödenecek olup, Geçici 192. Madde iştirakçiliğinde özel sektörde geçen sürelere ikramiye ödenmeyecektir.

77-Devlet Memuru olarak çalışmaktayım. Borçlandığım ücretsiz izin sürelerine karşılık emeklilik ikramiyesi ödenecek mi?
Borçlandırılan süreler, emekli ikramiyesine esas hizmet süresinde dikkate alındığından, bu sürelere ikramiye ödenir.

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Net İnternet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

Son ankette AK Parti, CHP’ye fark attı!

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, partilerin seçim kampanyalarıyla ilgili yapılan çalışmalardaki son verileri 24 …