Üç Aylar Ve Regaip Kandili

Recebin ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaib gecesidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir.

Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar.

Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir.

Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki, yeni bir rahmet iklimi olan mübarek üç aylara tekrar kavuşmuş bulunuyoruz.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiği zaman: “Allahım Recep ve Şaban’ı bize mübarek eyle ve Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan’a kavuştur) ”  diye dua etmişlerdir.

Bir başka hadislerinde;”Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece,Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.  buyurmuşlardır.

Bu sebeple Müslümanlar bu geceyi hep ibadetlerle ihya etmişlerdir. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de  Cuma gecesi oluşudur.

Regâib Kandil gecesinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Rabbimiz (c.c) “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah’tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır” buyuruyor.

Bu aylar ve geceler dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de: “Ey Müminler! Hepiniz Allah’a (cc) tövbe ediniz ki felah bulasınız” buyurmaktadır.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de: “İnsanların hepsi hata edici ve günah işleyicidir. Hata edenlerin en hayırlısı ise, hatasını bilip tövbe edenlerdir” buyurmuşlardır.

Rabbimiz (c.c) çeşitli hikmetlerle bazı ay, hafta ve günlere özel bir değer atfetmiştir.

Kandiller de uyanmamıza vesile olan birer ilahi rahmet ve nimettir. Bizler de Rabbimizin bu nimet ve rahmetinin kıymetini çok iyi bilelim.

Bu günlerde nefislerimizi hesaba çekelim, ana sermayemiz olan ömrümüzü nerede ve nasıl tükettiğimizi gözden geçirelim, amel defterimize neler yazıldığını derin derin düşünelim.

Bu aylarda, dua ve yakarışlarımızla Allah’a çokça yalvaralım, pişmanlık gözyaşlarıyla günahlarımızın yıkanması için yüce dergaha ellerimizi açalım, yaptığımız ibadet ve taatlerimizin kabulü ve verilen   sevapların katlanması için Yüce Rabbimize gönül diliyle niyaz edelim.

Bu mübarek gün ve gecelerde bol bol günahlarımıza tövbe edelim, Allahın zikrini dilimizden eksik etmeyelim, çokça Kur’an okuyalım hatimler indirelim. Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya salatu selamlar edelim, özellikle kılamadığımız namazlarımızı, tutamadığımız oruçlarımızı kaza edelim. Ahlakımızın daha da güzel olmasına gayret edelim.

Dilimizi haram, çirkin ve kaba sözlerden arındıralım. Mutlaka bir gün öleceğimizi ve Yüce Rabbimizin huzuruna çıkıp hesap vereceğimizi asla ve asla unutmayalım, ölümü çokça düşünelim.

Bütün okuyucularımın ve Ümmet-i Muhammedin Kandilini kutlar hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ederim.