25 kritik soruda esnaf emekliliği!

Bu Makaleyi Sesli Okuyabilirsiniz

Esnaf emekliliğine ilişkin 25 soruya 25 cevapta bulduk. 25 kritik sorularla ilgili cevabı sizler için araştırıp cevaplandırdık. Detaylar haberimiz ekinde…
1-Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir?
Yaşlılık aylığı bağlanması ve yaşlılık toptan ödemesi yapılmasıdır.
2-Yaşlılık aylığına hak kazanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekmektedir?
5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları 1479 ve 2926 sayılı kanun hükümlerine göre belirlenmektedir. 1479 sayılı Kanuna tabi malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödeyenlerin, bu sigorta kollarından aylığa hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, sigortalılığa esas faaliyetine son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra, Kurumumuzdan yazılı istekte bulunması gerekmektedir.
Ayrıca, 4/1-(b) sigortalılarının yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için yazılı istekte bulunduğu tarih itibariyle kendi sigortalılığı nedeni ile genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borcunun olmaması gerekmektedir.
3-Yaşlılık aylığı ne zaman başlar?
Sigortalıların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden aybaşından itibaren başlamaktadır.
4-Hem SSK hem Bağ-Kur kapsamında hizmetlerim var. Tarafıma Hangi statüden aylık bağlanır?
01 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar çalışma hayatı boyunca en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emekli olacaktır. Bu tarihten önce sigortalı olanlar ise son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla statüden, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu statüden bağlanır.
5-5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı oldum ve 4 (b) kapsamında yaşlılık aylığı alıyorum. 4(a),(b),(c) ye tabi olarak çalışmaya başlamam halinde aylığım kesilir mi?
İlk defa 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olan ve tarafına 4(b) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalı 4(a) kapsamında çalışır ise aylığı kesilmez ve prime esas kazançları üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesilir. Yaşlılık aylığı almaktayken 4 (b) kapsamında sigortalı olanların 1/3/2016 tarihinden itibaren tercihlerine göre aylıkları kesilir ve hakkında tüm sigorta kolları uygulanır ya da aylıkları kesilmez ve sigortalı sayılmazlar. 4(c) kapsamında çalışılması durumunda 5335 sayılı Kanun gereği aylığı kesilir ve hakkında tüm sigorta kolları uygulanır.
6-Emekliyim tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladım. İşten ayrıldığımda emekli aylığım tekrar nasıl bağlanır? Tekrar hesap edilir mi?
Yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılacak artışlar uygulanarak yeni aylık başlangıç tarihi itibarıyla bulunan tutarı ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşur.
7-Aylık artış oranları nasıl belirlenir?
Kurumumuzca bağlanan aylıklar, her yılın Ocak ve Temmuz tarihlerinden geçerli olmak üzere bir önceki altı aylık döneme ait TÜFE oranı kadar artırılır.
8-Yaşlılık toptan ödemesi ne demektir?
5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre yaşlılık toptan ödemesi, 4 (a) ve (b) kapsamında sigortalı olanlardan,
Çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan,
Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara yapılır.
9-Yaşlılık toptan ödemesi nasıl hesaplanır?
Toptan ödemeye esas hizmet sürelerinin Kanunun yürürlük tarihinden önce (2008/Ekim (hariç)) olması halinde, Kanunun geçici 5 inci maddesi gereğince, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanarak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için her yılın güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı,
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (2008/Ekim (dahil)) sonraki süreler için primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek tespit edilen tutarı, toptan ödeme olarak ödenmektedir.
10-07.11.1996’da çalışmaya başladım. 2002 yılında yaş tashihi davası açarak yaşımı büyüttüm. Emeklilik yaşımın hesabında yaş tashihi geçerli midir?
Emeklilik için doldurmanız gereken yaş şartı hesaplanırken ilk defa çalışmaya başladığınız tarihte nüfus kütüğüne kayıtlı bulunan doğum tarihiniz esas alınır. Bu tarihten sonra yapılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.
11-Yaşlılık aylığı başvurusu nereye yapılır ve istenecek belgeler nelerdir?
Sigortalılara yaşlılık sigortasından aylık bağlanabilmesi için; tarım işlerinde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç, sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra kendisinin veya varsa vekilinin Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne başvurmaları veya PTT’den alınacak e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi belgesi vermeleri şarttır.
12-5510 Sayılı Kanuna göre hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara bu aylıklardan hangisi bağlanır?
Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanır.
13-Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı alıyorum ve aylık aldığım bankadan kredi çektim. Bankaya olan kredi borcum bitmeden aylığımı başka bir bankaya aktarabilir miyim?
Kredi bitmeden kredi blokesi kaldırılmaz, kredi blokesi gelir/aylık alınan banka tarafından kaldırılmaktadır.
14-01.10.2008 tarihinden sonra BAĞ-KUR sigortalılarının prim borçlarının olması yaşlılık aylığı bağlanmasını etkiler mi?
Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması zorunludur.
15-4/b kapsamında yaşlılık aylığı almaktayım. Belediyeye ait bir şirkette çalışmaya başlarsam aylığım kesilir mi?
5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince yaşlılık aylığı almakta iken kamuda çalışmaya başlayanların aylığı kesilmektedir.
16-5510 Sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı ile birlikte ölen eşinden dolayı da ölüm aylığına hak kazananlara bu aylıklardan hangisi bağlanır?
Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı bağlanır.
17- En düşük yaşlılık aylığı tutarı ne kadardır?
En düşük yaşlılık aylığı tutarı 1.500 TL’ dir.
18-Kurumunuzdan aylık almaktayım. Emeklilere ödenen promosyon için nereye başvurmam gerekiyor?
Kurumumuzdan gelir/aylık alanlara promosyon ödeme işlemleri bankalar/PTT sorumluluğunda olup, aylık/gelir aldığınız banka/PTT şubesine başvurmanız gerekmektedir.
19-Promosyon tutarı ne kadardır?
Bankalar ve PTT, kendi şubeleri aracılığı ile gelir/aylık alan kişilerden 1 aya isabet eden gelir/aylık tutarı;
1.500 TL ye (1.500 TL hariç) kadar olanlara 500,00 TL,
1.500 – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arasında olanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve daha fazla olanlara 750,00 TL,
promosyon ödemesi yapacaktır.
20-Promosyon ödemeleri kaç yıllıktır ve başvuruda hangi belgeler istenmektedir?
Promosyon ödemesi 3 yıllıktır.
Bankalar/PTT promosyon ödemesini, kişinin, gelir/aylıklarını 3 (üç) yıl süre ile aralıksız olarak tercih ettiği Bankadan/PTT’den almaya devam etmesi ve düzenlenen Taahhütnameyi imzalaması şartıyla promosyon talebinde bulunanlara yapacak, başka bir şart aranmayacaktır.
21- Bayram İkramiyesi Nedir?
Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere ve Kurumumuzdan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir.
22-Bayram İkramiyesi Kimlere Ödenir?
Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir.
Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
23-Bayram İkramiyesi Tutarı Ne Kadardır?
Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 1.000’er TL’dir.
24-Bayram İkramiyesi için nereye başvuru yapılır?
Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.
25-Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alanların Bayram İkramiyesi ödemesinde hangi dosya esas alınır?
Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden ödeme yapılır.

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Net İnternet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

HEDEP’li Tuncer Bakırhan: Dağılmayın cumanın kazasını kılarız

Bu Makaleyi Sesli Okuyabilirsiniz Hakkari’de cuma vakti miting yapan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, …