Ana Sayfa / Din-i İslam / İslam Dini!

İslam Dini!

İslâm dini: Allahü teâlânın, Cebrâîl ismindeki melek vâsıtası ile Sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisselâma gönderdiği; insanların, dünyada ve âhırette rahat ve mesut olmalarını sağlayan usûl ve kâidelerdir. İslâm âlimlerinin buyurdukları gibi; “Bütün üstünlükler, faydalı şeyler, İslâmiyetin içindedir. Eski semâvî dinlerin görünür görünmez bütün iyilikleri ve güzellikleri İslâmiyetin içinde toplanmıştır. Bütün saâdetler ve muvaffakiyetler ondadır. Yanılmayan akılların kabul edeceği esaslardan ve ahlâktan ibârettir.”
Dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri, Hazret-i Muhammed aleyhisselâmın dünyayı teşrîfleridir.
Kendisine vahyin gelmesiyle, Peygamberlik vazifesini îfâya başlayan Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafâ sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz, İslâm’ı teblîğe 23 sene devam etti. İlk emri “Oku” diye başlayan İslâm dîninde, ilme çok büyük ehemmiyet verilmiştir.
Sevgili Peygamberimizin, 23 sene gibi son derece kısa bir zaman içerisinde, 150 bin mübârek insan, en güzel ahlâka sâhip güzîde sahâbe meydana getirmesi, dünyanın en mühim hâdiselerindendir. Onların da çok kısa zaman zarfında, gâyet mahdûd imkânlarla, zamanının en büyük imparatorluklarını yıkıp İspanya’dan Endülüs’ten Çin’e kadar olan geniş coğrafî bölgeleri fethederek oralara ilimirfân, ahlâk-fazîlet, medeniyet-adalet, nûr ve hidâyet götürmeleri, eğitimciler açısından ciddiyetle incelenmesi gereken çok mühim bir konudur.
Amerikalı yazar Stuart da bu duruma şaşarak, “İslâm Âleminin Bugünkü Hâli” adlı kitabında diyor ki:
“İslâm’ın zuhûru, neredeyse insanlık tarihinde kaydolunan en büyük hâdisedir. İslâm, daha evvel şahsiyet bakımından zayıf olan bir millet ve değer bakımından kıymetsiz bir ülkede, kimsenin işgâle bile lâyık görmediği çöllerde zuhûr etti. [Aslında Mekke-i mükerreme, Allahü teâlâ indinde, yeryüzünün en kıymetli beldesidir.] Daha 20-30 sene geçmeden, uçsuz-bucaksız geniş mülk ve saltanatları parçalayarak, asırlar ve nesiller boyu devam edegelen eski dinleri yıkarak, millet ve kavimlerin içindekilerini değiştirerek, sağlam bünyeli bir âlem kurarak yeryüzünün yarısına yayıldı. İslâm’ın ilerleme ve yükselme sırrını ne kadar araştırıp incelersek o kadar hayranlığımız artıyor…”

About admin

Göz Atmak İstermisin

Erdoğan: Bize ambargo uygulayanlar teröristlere silah dağıttı

Erdoğan: Bize ambargo uygulayanlar teröristlere silah yardımı yaptıAfrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada batılı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com