2022 yılı için en düşük asgari ücret 4 bin 253 liray oldu!

2022 asgari ücreti, bir önceki yıla oranla yüzde 50,4 artışla 4 bin 253 liraya çıktı. En düşük AGİ ise 402 lira oldu.

Merakla beklenilen asgari ücret rakamları açıklandı…

Asgari ücret geçen yıla göre 1428 lira artırılıp, 4 bin 253 liraya yükseltildi.

2022  yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları da asgari ücretin belirlenmesinin ardından belli oldu.

Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.

EN DÜŞÜK AGİ 402 LİRA OLDU

Çalışanın; bekar, evli, eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre alacağı AGİ de arttı.

2021’deki  en düşük AGİ 268,162 lira, en yüksek ise 456,12 liraydı. 2022’de AGİ en düşük 402 lira en yüksek de 684 lira olacak.

ASGARİ ÜCRETİN DEĞİŞTİRDİĞİ DİĞER KALEMLER

Kıdem ihbar tazminatı,

(Toplam kıdem tazminatı çalışanın son aldığı aylık giydirilmiş brüt ücretin, işyerinde çalışılan yılla çarpılması ile hesaplanıyor. 2021’de asgari ücretlinin kıdem tazminatı brüt 3 bin 577,50 lira üzerinden hesaplanmıştı. Kıdem tazminatının 2021’de tavanı 8 bin 651,62 liraydı. Şimdi yeni rakama göre kıdem tazminatı 8 bin 651 liradan 12 bin 976 liraya yükselecek.)

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi,

(Geliri brüt asgari ücretin 3’te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi karşılıyor. Ödenen aylık prim tutarı ise brüt asgari ücretin yüzde 3’ü kadar oluyor. GSS primi 2021’de 107,32 liraydı. 2022’de 141 lira olacak.)

İşsizlik sigortası,

(İşsizlik maaşı ödenen tutara göre değişiklik gösteriyor. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Buna göre, 2022 yılında en düşük işsizlik maaş 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik maaşı 4 bin 260 lira olacak.)

Doğum-askerlik-yurt dışı borçlanmaları,

(2021’de doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 38,15 lira, en yüksek ise 286,20 liraydı.)

(2021’de yaşlılık aylığı 864,89 liraydı. 2022’de bu ödeme 1.296 lira olacak.)

Engelli aylığı,

(2021’de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraydı. Bu rakam da 1.552 liraya yükselecek. )

Evde bakım parası,

(2021 yılında evde bakım parası 1.798 lira olarak uygulanıyordu. Bu rakam 2 bin 397 lira olarak uygulanacak.)

Bireysel emeklilikte devletin katkı payı,

(Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) aktarılıyor.)

İsteğe bağlı sigortalılık

(İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor. 2021 yılında isteğe bağlı sigorta yaptıracaklar en az 1.144,8 lira ödedi. Primlerini yüksekten ödemek isteyenler ise en çok 2021’de 8 bin 586 lira yatırdı. İsteğe bağlı sigortalılık için 2022’de in az 1.360 lira ödenecek.)

Teşvik tutarları

(İstihdamı desteklemek için yürütülen teşvik tutarları 2022’de asgari ücretle birlikte artacak. İstihdam teşviklerinin bazıları doğrudan asgari ücret dikkate alınarak hesaplandığı gibi bazıları sigortalının kazancına göre hesaplanıyor. Bu teşvik tutarı asgari ücretli için 2021’de ise 178 lira 8 kuruş olarak uygulandı. Diğer yandan işbaşı eğitimlerini tamamlayanların istihdamı sonrası verilen teşvik, 7103 teşviki, hızlı işe dönüş desteği gibi teşviklerin üst sınırı kazanca göre değil asgari ücrete göre hesaplanıyor.)

İdari para cezaları

(İş, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre kesilen idari para cezaları brüt asgari ücret tutarına göre belirleniyor. Ceza miktarları 2021’de 3 bin 577 lira 50 kuruş üzerinden uygulandı. Bu cezalar da şimdi 5 bin lira üzerinden uygulanacak.)

Geçici iş görmemezlik ödeneği,

(Yatarak tedavi edilen işçilere, geçici iş göremezlik raporu günlük kazancının yarısı olacak şekilde ödeniyor. Ayakta tedavi edilen işçiler ise günlük kazançlarının üçte ikisi kadar ödenek alıyor. Rapor parası ödenirken işçinin son 3 aylık ortalama ücreti yerine son 12 aylık ortalama ücreti esas alınıyor. 2021’da asgari ücretli bir işçinin üç aylık dönemdeki günlük ücret 119,25 lira, günlük rapor parası da 79,50 liraydı. Ancak bu hesaplamalarda geriye gidildiği için hesaplama kişiye özel yapılacaktır.)

SGK idari para cezaları, Primlerini kendisi ödeyen esnaf, tüccar, doktor, avukat, mühendis, mali müşavir gibi 4B statüsündeki Bağ-Kur sigortalısının primi, ev hizmetinde çalışanların ve apartman görevlilerini sigorta primleri, Ek 5 kapsamında tarım işlerinde süreksiz çalışanlar ile taksi ve dolmuşlarda çalışan şoförlerin sigorta primleri de bu kapsamda gelişecek.

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Net İnternet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

HSK, 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi!

2024 Adli ve İdari Yargı Kararnamesi yayınlandı. Buna göre 4 bin 9’u adli, 290’ı idari …

Bir yanıt yazın