Ankara’da tarihi açılış!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Bugün ülkemiz ve Ankara’mız için gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.” dedi. Başkan Erdoğan, “Her kitap bir âlimdir. Eğer yüzlerce kitabınız varsa, yüzlerce âlimin dostusunuz ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir. Bu da bir nevi dünyada cennet hayatı yaşamak, cennet meyvelerinden tatmaktır.” ifadelerini kullandı.
4 milyon eser kapasiteli Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in katılımıyla açılldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar: Öncelikle dün gece Almanya’nın Hanau kentinde meydana gelen menfur saldırıda hayatını kaybeden gurbetçi vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başta Büyükelçiliğimiz görevlileri olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, vatandaşlarımıza gereken desteği sunuyorlar. Alman makamlarının, saldırıyı tüm boyutlarıyla aydınlatmak için gereken her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum.
ANKARA İÇİN TARİHİ BİR AN
Bugün ülkemiz ve Ankara’mız için gerçekten tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Değerli kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’e ve kıymetli hanımefendiye, mutluluğumuza ortak oldukları için hassaten teşekkür ediyorum. Özbekistan, bizler için, medeniyet tasavvurumuzu şekillendiren âlimlerin yetiştiği ilim, irfan ve kültür dünyamızı besleyen hayat pınarlarımızdan en önemlisidir.
Biruni, Mirza Uluğbek, İbn-i Sînâ, Harezmî, Ali Kuşçu gibi ilim erbabı; İmam Buharî, İmam Mâturîdî, İmam Tirmîzî, Bahâuddin Nakşibendî gibi manevi önderlerimiz bize Maveraünnehir’in armağanıdır. Mesela Uluğ Bey, 36 yıl devlet yönetmenin yanında, yaptırdığı Rasathane ile günümüze kadar sönmeyen bir ilim ateşi yakmıştır. Sarayını adeta bir akademiye dönüştüren, zamanının meşhur bilginlerini buluşturan bu ilim sevdalısı hükümdar, Buhara Medresesi’nin girişine “İlim tahsil etmek, kadın ve erkek herkese farzdır” Hadis-i Şerifini nakşettirmişti. Zic-i Uluğ Bey dediğimiz yıldız kataloğu, teleskop bulununcaya kadar hazırlanmış en mükemmel eser kabul ediliyordu. İşte bu ilim iklimi, asırlar boyunca Taşkent ile Ankara, Semerkand ile Konya, Buhara ile Bursa, Hive ile Edirne’yi aynı şekilde beslemiş, zenginleştirmiştir. Bu anlamlı günde Millet Kütüphanemizin açılışını zat-ı devletleriyle birlikte yaparak, ortak medeniyetimiz konusunda tüm dünyaya çok önemli bir mesaj verdiğimize inanıyorum.
YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ KONSEYİNİN İLK TOPLANTISI
Zat-ı devletlerinin ata yurdumuzun “yurt başı” olmasını müteakip, 3 sene gibi kısa bir sürede, “amelde birlik” ruhuyla çalışarak ilişkilerimizde çığır açtık. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyini kurarak ekonomiden ticarete, kültürden turizme kadar her alanda iş birliğimizi derinleştirdik. Dün de Konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Ve bu sabah siz de iş adamlarımızla bir araya geldiniz. Toplantıya da onların özellikle girişimlerini bundan sonraki süreçte Özbekistan ile geliştirmelerini söyledik. İnşallah bundan sonra da ülkelerimiz arasındaki ortak tarihi, kültürel ve beşeri mirasa uygun şekilde Türk-Özbek kardeşliğini perçinleyeceğiz.
“YÜZLERCE KİTABINIZ VARSA, YÜZLERCE âLİMİN DOSTUSUNUZ DEMEKTİR”
Her kitap bir âlimdir. Eğer yüzlerce kitabınız varsa, yüzlerce âlimin dostusunuz ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir. Bu da bir nevi dünyada cennet hayatı yaşamak, cennet meyvelerinden tatmaktır. Zira biz, her âlimi, gölgesinden istifade edilmesi gereken bir cennet ağacı, kitapları da o ağacın meyveleri olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Ecdadımız, duvarları kitaplarla dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tutmuştur.
Hangi şehrimize giderseniz gidin, orada bir kandil gibi etrafını aydınlatırken asırlara meydan okuyan kütüphaneler görürsünüz. O kütüphanelerin kimi Sivas’taki Ziyabey Kütüphanesi gibi şirin, kimi de İstanbul’daki Beyazıt Kütüphanesi gibi heybetlidir. Raflarında arzı endam eden her bir eser, üzerinden zaman geçtikçe kıymeti artan mücevherler gibidir. Oralarda, Sâdî’nin Gülistan’ı gül kokuları saçmaya, Mevlânâ’nın Mesnevi’si gönüller açmaya devam eder. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesiyle çıktığınız gezinin sonunu getiremez, Gazâlî’nin İhyâ’sını bir türlü bitiremezsiniz.
SEÇKİN ESERLERLE DONATILAN KÜTÜPHANELER
Bizim kütüphanelerimiz, ilim yolunda bir ömrü fikirle, yazıyla, mücadeleyle dolduran ecdadın, tıptan astronomiye, mühendislikten sosyal bilimlere bütün alanların en seçkin eserleriyle donatılmıştır. Eğer bizler bu nadide mücevherleri, okumaktan, incelemekten mahrum bırakırsak, gurbet diyarında bir başına kalmış yetimlere çeviririz. İlk emri “ikra” yani “oku” olan bir dinin, bilenle bilmeyenin eşit olmadığını vazeden bir inancın müntesipleriyiz.
“Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz” buyuran ve mescide girdiğinde “zikir halkası” yerine “ilim halkasına” oturmayı tercih eden bir Peygamberin ümmetiyiz. Tarih boyunca nerede bir medeniyet kurma, ihya etme gayreti varsa, orada bir kütüphane inşa çabası da mevcuttur. Nerede bir soykırım, savaş, medeniyet yıkımı varsa, ilk hedef yine kütüphaneler olmuştur. Hülagü’nün başında olduğu Moğol orduları kütüphaneleri yakarken, Semerkand gibi asude bir şehri inşa eden Timur, kütüphaneler kurarak, Semerkand’ı bilimin başkenti yapmıştır.
TERÖR ÖRGÜTLERİ İSLAM KÜLTÜRÜNÜN EN ÖNEMLİ ESERLERİNİ YERLE BİR ETTİ
İslam medeniyetinin parlak yıldızı Endülüs, bu vasfı kazanırken de, kaybederken de, işin merkezinde yine kütüphaneler vardı. Bugün de, benzeri kültür katliamları ne yazık ki yine kütüphaneleri hedef alarak devam ediyor.
DEAŞ ve diğer terör örgütleri, Irak’ta, Suriye’de binlerce nadide eserin bulunduğu kütüphaneleri bombalayarak, İslam kültür ve medeniyetinin en önemli eserlerini yerle bir etmişlerdir. Hâlbuki bizim medeniyetimiz, asırlar boyunca hep ilmi gelişmelerin merkezinde yer almıştır.
Bilgiye ulaşmak için dünyanın en ücra köşelerine gitmekten çekinmeyen ve bütün ömrünü ilmi araştırmalara vakfeden ecdadımız, varisi olmakla iftihar ettiğimiz bu sevgi ve bilgi medeniyetini bizlere miras bırakmıştır. Bu medeniyetin en önemli remzi, Adriyatik kıyılarından Çin Seddi’ne kadar uzanan o geniş coğrafyada inşa ettiği külliyelerdir. İşte o külliyeler, günümüzde de medreseleri, camileri, sanat merkezleri ve kütüphaneleriyle bilginin, hikmetin, aşkın, zarafetin sembolleri olarak varlıklarını sürdürüyorlar.
İNSANLIĞIN ORTAK HAFIZASI KÜTÜPHANELER
Devrinin en zengin kütüphanelerini bünyesinde barındıran külliyeler, merkezinde yer aldıkları şehirlerin hem kültürel hem de ekonomik yönden birer çekim merkezine dönüşmesini sağlamıştır. Hiç şüphesiz kütüphaneler, insanlığın ortak hafızasıdır. Babil’den Mısır’a, Asur’dan Yunan ve Roma’ya kadar insanlığın bütün mirasını bir arada bulabileceğimiz yegane mekanlar kütüphanelerdir. Avrupa’nın Orta Çağ karanlığına mahkûm olduğu yıllarda Bağdat, Kahire, Şam, Kurtuba, Buhara, Merv, Semerkand, Konya, Mardin, Erzurum gibi İslam şehirleri, medreseleri ve kütüphaneleri ile dünyaya ışık saçıyordu.
800’lü yılların başında kurulan Beyt’ül Hikme’nin karşısına Dar’ül Hikme inşa edilerek çıkılıyordu. Kaynağı Hind’den Eski Yunan’a kadar uzanan binlerce cilt eseri bu kütüphaneler muhafaza etmiş, sonraki nesillere ulaştırmıştır. Daha sonra, insanların vahşice katledildiği, şehirlerin yerle bir edildiği kara günlerde, kütüphanelerimiz ve kitaplarımız da yakılarak, ırmaklara atılarak adeta soykırıma uğratılmıştır. Fakat onca yağma ve talana rağmen, bizim kütüphanelerimiz her zaman değerini ve itibarını korumuştur. Hatta Batı’nın Eski Yunan metinleri ile buluşması bile bizim kütüphanelerimiz sayesinde olmuştur. Ancak o dönemin Avrupa’sında bağnaz düşünce o kadar hâkimdir ki, bu eserlerden faydalanmak için Rönasans’a kadar beklenmek zorunda kalınmıştır.
“ÜLKEMİZE YAKIŞIR BİR KÜTÜPHANE”
Başbakanlığım döneminde, devlet yönetim merkezi olarak tasarladığımız bu külliyede, mutlaka medeniyetimiz ve ülkemize yakışır bir kütüphanenin de yer almasını istedik. Camimiz, Kültür ve Kongre Merkezimiz, Sergi Salonumuz ve Kütüphanemiz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin, medeniyetimize layık bir eser haline gelmesini sağladığımıza inanıyorum. Külliyemizin diğer birimlerini daha önce hizmete sunmuştuk. Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz.
4 MİLYON BASILI ESERLE ZENGİNLEŞTİ
Kütüphanemiz, daha inşa aşamasında yurt içinden ve 134 farklı dilde kitap akışı ile zenginleşmiş, çok farklı disiplinlerden 4 milyon adet basılı esere kavuşmuştur. Ayrıca, 120 milyon makale ve rapor yanında, 550 bin e-kitapla gerçekten önemli bir seviyeye ulaşmıştır. İnşallah bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, en kısa sürede 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Bu vesileyle, şimdiye kadar kitap bağışında bulunan tüm kitapseverlerimizi tebrik ediyorum. Abdülbaki Gölpınarlı, Cemil Meriç, Cinuçen Tanrıkorur, Hasan Celal Güzel, Mehmet Şevket Eygi, Şefik Can gibi nice önemli ismin adları, inşallah koleksiyonlarıyla burada yaşamaya devam edecek.
Özellikle nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, eserlerini ve isimlerini yaşatmak üzere buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum. Gelecekte gölgesinde oturamayacağımızı bilsek de bugün toprağa attığımız bu tohumlar, hepimiz için bir sadaka-i cariyedir. Böyle bir eserin medeniyetimize ve milletimize kazandırılmasında, mimari projesinden inşasına, donanımından işletmesine kadar tüm safalarında emeği geçen, katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum.
“O KALEMLE YAZMAYI ÖĞRETENDİR, İNSANA BİLMEDİĞİNİ ÖĞRETENDİR”
Bu kütüphane ile tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz, araştırmacılarımız, milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın. Cihannüma adını verdiğimiz kubbenin altında, ilmin denizinde yüzsün. İbn-i Sina ile insan bedenine, Farabi ile insan ruhuna insin. Aristo ile düşüncenin koridorlarında gezsin. Gazali ile hikmete kulak versin. Büyük okuma salonumuzun kubbe çevresinde, Alak Suresi’nin “O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir” ayetleri yazıyor. Bu ayet-i kerimenin ışığında gençlerimiz, Yunus’un ifadesiyle “İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir” diyerek kendi özlerini tanısın.
“MİLLET KÜTÜPHANEMİZ TAM BİR KÜLLİYE OLARAK HİZMET VERECEK”
İnşallah gençlerimiz bu mekânda, hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendirecekler. Kütüphanemizle ilgili detayları, biraz önce filmimizde hep birlikte izledik. Gerçekten Millet Kütüphanemiz tam bir külliye olarak hizmet verecek. Burasını, sadece kitap raflarının dizili olduğu bir mekân değil, aynı zamanda ilim erbabını buluşturan bir ilim merkezi, bir kültür merkezi olarak tasavvur ettik. Öncelikle Ankara’mız, sonra tüm Türkiye için. Bir benzerini de İstanbul’da inşa ediyoruz.
İşte Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi! Özellikleriyle kendisine hayran bıraktı!
Kitap kültürü etrafında çalışmaların icra edileceği, ilim meclislerinin toplanacağı bir mekân olarak inşa ettik. Araştırmak, okumak, yazmak, ders çalışmak için buraya gelen tüm misafirlerimize, günün 24 saati, az önce söylediğim gibi çay-kahvesinden simidi ve kekine kadar tüm hizmetler ücretsiz olarak sunulacak. Kütüphanemize, yeni kimlik kartları sistemi okutularak doğrudan giriş yapılacak.
RAMİ KIŞLASI’NA İNŞA EDİLEN KÜTÜPHANE YAKINDA HİZMETE GİRECEK
Gençlerimizin teknoloji alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak üzere kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyelerinden biri de kütüphanemizde faaliyet gösterecek. Öyle zannediyorum ki, burası İstanbul’u kıskandıracak bir kütüphane olacak. Ama İstanbullular da üzülmesin. İnşallah Rami Kışlası’na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız.
İdlib’te flaş gelişme! TSK harekete geçti!İşte Premier Lig’de 26. haftanın en güzel golleriPremier Lig’de 26. haftanın en güzel kurtarışlarıTFF’den Şampiyonlar Ligi paylaşımıFIFA dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takım…4 büyüklerin başkanları buluşacak denmişti! Flaş açıklamaABD’de işsizlik maaşı başvurularında artışBİM cuma indirimleriyle dolu dolu geliyor!PlayStation 5 kaç para olacak? Sony’den açıklamaMerkez Bankası rezervlerinde artış!Bankada parası olan milyonlarca vatandaşı kişiyi ilgilendiriyor!Hücre evlerine baskın! F serisi 1 dolarlar…SMO ve TSK Neyrab’a doğru ilerliyor!fotomacTFF açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray’a ceza geldiTSK harekete geçti! Suriye idlip operasyonu başladıBakan Albayrak’tan önemli temaslar
Küçük İbo’nun son görüntüsüne bakın! İbrahim Tatlıses’in tahtına adaydı… Yıllar sonra gelen itiraf
Duyanlar şok geçirdi! 3700 yılından geldiğini iddia etti! Hem savaşın tarihini verdi, hem de bunu gösterdi…
Pala bıyıkları kadar tatlı sert ve babacan Yeşilçam’ın ‘tonton’ amcası Hulusi Kentmen kimdir, aslen nereli? Duyanlar şaşırıyor!
26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM polis alımı ne zaman?
BİM cuma indirimleriyle dolu dolu geliyor! 21 Şubat 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
PlayStation 5 kaç para olacak? Sony PlayStation 5’in fiyatı hakkında ipucu verdi
Özcan Deniz’in boşandığı eşi ağzına geleni söyledi: Çok çürük biri çıktı
Müge Anlı canlı yayınında Sezai Harman’ın zehirlendiği anı anlattı, tüyler ürperdi: Halüsinasyon görüyordu…
Serenay Sarıkaya fena yakalandı! Cem Yılmaz’ın evine… Şok gelişme!
Merkür Retrosu nedir? 2020 Merkür Retrosu ne zaman bitecek, burçları nasıl etkileyecek? İşte burç yorumları…
Üniversite adayları dikkat! YKS başvuru son tarih ne zaman? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak?
Bankada parası olan milyonlarca vatandaşı kişiyi ilgilendiriyor! Paranız devletin hesabına geçiyor

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Net İnternet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

Doğalgaz ithalatımız geçen yıla oranla yüzde 7,64 azaldı

Türkiye Rusya’dan 21 milyar 340 milyon metreküp doğalgaz ithal ederken, en az miktar 92 milyon …

Bir yanıt yazın