İngiliz siyasetinin temeli, İslamiyeti yok etmektir

Osman Ünlü Hoca’nın kaleminden

“İngiliz siyasetinin temeli, İslamiyeti yok etmektir. Bu siyasetin sebebi, İslamiyetten korkmalarıdır!”

Sual: Tarih boyunca inananlara hep saldırılmıştır, Müslümanlara en çok saldıranlar, zulmedenler kimler olmuştur?
Cevap: Âdem aleyhisselamdan bugüne kadar, her zaman, her yerde kötü insanlar iyilere saldırmışlardır. Allahü teâlâ her şeyi sebepler ile yaratmaktadır. Kötülerin cezasını, kötü insanlar vasıtası ile vermektedir. İşkence edenlere dünyada da cezalarını vermektedir. Kötülerin yanı sıra, iyiler de azab görmektedir. Bunların ve harpte ölenlerin,  kazada ölenlerin hepsi şehittir. Dünyada azab çeken suçsuz Müslümanlara ahırette bol nimetler verilecektir.
Ahırette nimete kavuşmak için, iman sahibi olmanın lazım olduğu din kitaplarında yazılıdır. Bu kitaplar dünyanın her yerinde çok vardır. Bu kitapları okuyup da inanmayana kâfir denir. İslamiyeti işitmeyen kâfir olmaz. İşitince; Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah diyen ve inanan Müslüman olur.
Birçok yerde, kâfirler, zalimler, suçsuz Müslümanları, kadınları, çocukları öldürmüşlerdir. Öldürülen Müslümanlar, şehid olur. Öldürülürken yapılan işkencelerin acısını duymaz. Ölürken, kendilerine verilecek olan nimetleri görerek çok sevinirler. Şehitler ölürken hiç acı duymaz. Sevinir ve çok neşelenir. Cennet nimetlerine kavuşur. Hadis-i şerifte;
(Müslümanların kabri Cennet bahçelerindendir) buyuruldu.
Abdürreşîd İbrahim Efendi, Âlem-i İslâm kitabında, İngilizlerin Müslümanlara yaptıklarını anlatırken buyuruyor ki:
“Her zaman Müslüman Türklerin başına gelen felaketler, hangi perde ile örtülürse örtülsün, hep ingilizlerden gelmiştir. İngiliz siyasetinin temeli, İslamiyeti yok etmektir. Bu siyasetin sebebi, İslamiyetten korkmalarıdır. Müslümanları aldatmak için, satılmış vicdanları kullanmaktadırlar. Bunları İslam âlimi, kahraman olarak tanıtırlar. Sözümüzün hülasası, İslamiyetin en büyük düşmanı İngilizlerdir.”
Amerikalı hukuk ve siyaset adamlarından Bryan William Jennings, kitapları, konferansları ve ABD kongresi Temsilciler meclisinde azalık yapması ile meşhurdur. 1913-1915 arasında ABD hariciye vekili idi. Hindistanda İngiliz hakimiyeti kitabında, ingilizlerin islam düşmanlığını, vahşetlerini ve zulümlerini uzun yazmaktadır.
Müslümanlara yapılan zulümlerin en vahşisi, ingilizler tarafından Hindistanda yapılmıştır.

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Net İnternet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

Kibir abidesi Biden: Dünyanın tek süper gücü ABD

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail, Ukrayna ve Tayvan’a verilen desteklere değinerek, “ABD Silahlı Kuvvetleri sayesinde, …

Bir yanıt yazın