Orucun fazları ve sahur yemeğinin fazileti!

Orucun saymakla bitmeyen fayda ve faziletlerini siz kıymetli okuyucularımız için derleyip haber haline getirdik. orucun farzının kaç olduğunu, Allahü teâlânın peygamberlerine vermediği ancak İslam ümmetine ihsan ettiği 5 önemli maddeyi açıklayacağız.

ORUCUN FARZI ÜÇDÜR:
1- Niyyet etmek,
2- Niyyeti ilk ve son vaktleri arasında yapmak,
3- Fecr-i sâdık, ya’nî tan yeri ağarmasından, güneşin batmasına kadar olan zemân
[ya’nî şer’î gündüz] içinde, orucu bozan şeylerden sakınmakdır.
Hâfız [ya’nî hadîs âlimi] Abdül’ azîm-i Münzirî, (Ettergîb vetterhîb) kitâbında ve hâfız Ahmed Beyhekî (Sünen) kitâbında, Câbir bin Abdüllahdan “radıyallahü teâlâ anh” haber verdikleri bir hadîs-i şerîfde, (Allahü teâlâ benim ümmetime, Ramezân-ı şerîfde beş şey ihsân eder ki, bunları hiçbir Peygambere vermemişdir:
1 — Ramezânın birinci gecesi, Allahü teâlâ mü’minlere rahmet eder. Rahmet ile bakdığı kuluna hiç azâb etmez.
2 — İftâr zemânında, oruclunun ağzı kokusu, Allahü teâlâya, her kokudan dahâ güzel gelir.
3 — Melekler, Ramezânın her gece ve gündüzünde, oruc tutanların afv olması için düâ eder.
4 — Allahü teâlâ, oruc tutanlara, âhıretde vermek için, Ramezân-ı şerîfde Cennetde yer ta’yîn eder.
5 — Ramezân-ı şerîfin son günü, oruc tutan mü’minlerin hepsini afv eder) buyurdu.
SAHUR YEMEĞİ
Sahur yemeği çok faziletlidir. Özürsüz terk etmemelidir. İftarı acele etmek ve sahuru, imsak vaktinden önce olmak şartı ile geciktirmek sünnettir.
(Oruç açarken, iftar vaktinin girdiğinden emin olduktan sonra orucu açmalı. Sonra akşam namazını kılmalı, sonra da yemek yemelidir.)
Sahura kalkmadan oruç tutmak günah değildir. Ancak sahura kalkmak çok sevaptır. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
“Sahura kalkın, sahurda bereket vardır.”[Buhari] “Sahura kalkmak, Allahın size bağışladığı berekettir, bunu kaçırmayın!” [Nesai] “Yedikleri helâl olmak şartıyle, hesaba çekilmeyecek üç kişi; oruçlu, sahur yemeği yiyen ve Allah yolunda nöbet tutandır.” [Nesai] “Müminin sahurunun hurmayla olması ne güzeldir.” [Ebû Davud]

ORUÇ TUTANLAR ve BAYRAMLARI
Sual: Alim ve evliya ile diğer insanların orucu ve bayramı aynı mıdır?
Cevap: Oruç tutanlar üç nevdir: Cahiller orucu, Âlimler orucu ve Enbiya ve Evliya orucu. Cahillerin orucu, yemezler ve içmezler ve cima etmezler. Ama, başka masiyeti işlerler. Âlimler orucu, bunlar başka masiyeti de işlemezler. Enbiya ve Evliya orucunda, şüpheli olan her şeyden kaçarlar.
Oruç tutanların bayramı, üç nevdir: Cahiller bayramı, âlimler bayramı, Enbiya ve Evliya bayramı. Cahiller bayramı, akşam oldukta, iftar ederler. Ve istediklerini yerler ve içerler ve bizim bayramımız budur derler. Âlimler bayramı, akşam oldukta, iftar ederler. Eğer, Allahü azîm-üş-şân tuttuğumuz oruçtan razı olduysa, bizim bayramımız budur derler. Eğer razı olmadı ise, bizim hâlimiz nice olur, diye tefekkür ederler. Ammâ Enbiya ve Evliya bayramı, rü’yetullahdır. Onlar Allahü azîm-üş-şânın rızasına müştaktırlar.
Ve dahi, cümle müminlerin bayramı beş nevdir:
1. ci odur ki, bir müminin sol yanındaki melek, kötü amel olarak yazmağa bir şey bulamazsa.
2. ci, sekerât-ül-mevtde, müjdeci melekleri gelip, merhaba ya mümin! Sen Cennetliksin diyerek müjde ederlerse.
3. cü, kabre vardık da, kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe bulursa.
4. cü, Kıyamet gününde, Arş-ür-rahman altında, Enbiya ve Evliya ve ulema ve suleha ile birlikte gölgelenir ise.
5. ci, kıldan ince ve kılıçtan keskin ve gecenin karanlığından daha karanlık, bin yıl iniş ve bin yıl yokuş ve bin yıl düz olan sırat köprüsü üzerinde, yedi yerde olan suale cevap verir geçerse. Eğer veremezse, her birinde, bin yıl azab olunsa, gerektir. O yedi sual: Evvelki, imandan. İkinci, namazdan. Üçüncü, oruçtan. Dördüncü, hacdan. Beşinci, zekâttan. Altıncı, kul hakkından. Yedinci, gusülden ve istincadan ve abdestten.

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Net İnternet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

Evet-Hayır yarışmasının ünlü ismi Erkan Yolaç vefat etti

‘Evet-Hayır’ yarışması ile hafızalarımıza kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü …

Bir yanıt yazın