İçişleri Bakanlığına yeni düzenleme!

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Kanuna göre, “Özel Güvenlik Denetleme Başkanı” ile “Özel Harekat Başkanı” görev unvanları, “başkanlık” başlığı altında birleştirilecek. Başkanlıklarda birinci meslek derecesindeki 1. sınıf emniyet müdürleri “başkan”, ikinci meslek derecesindeki 1. sınıf emniyet müdürleri “başkan yardımcısı” olarak görevlendirilebilecek. 2. sınıf emniyet müdürü rütbesindeki personel “şube müdürü” olarak görevlendirilebilecek.
2. sınıf emniyet müdürünün “ilçe emniyet müdürü” olarak görevlendirildiği önemli ilçelerde, halihazırda unvanı “ilçe emniyet müdürü” ve “şube müdürü” olan 3. sınıf emniyet müdürü, bu ilçelerde “ilçe emniyet müdür yardımcısı” olarak görev alacak.
2. sınıf emniyet müdürünün, bir üst rütbeye terfi için bu rütbede zorunlu en az bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu, kadro sayılarını aşmamak kaydıyla her yıl hizmet ihtiyacına göre amir rütbesinde bulunması gereken sayıyı belirleyebilecek.
Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına, rütbelere terfiler ise liyakata göre yapılacak.
Komiser yardımcılığı rütbesine atanmak için gerekli olan “45 yaşından gün almama” şartı kaldırılacak.
Bulundukları rütbede 5 yıl süreyle terfi edemeyen emniyet amirleri ve emniyet müdürleri emekliye sevk edilecek. “Hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilme” düzenlemesini öngören teklife göre, hizmet ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin fiili hizmet süreleri, Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakan onayıyla 2’şer yıl periyotlarla toplamda 4 yıl uzatılabilecek.
ÖDÜLLER
Kanun, “para mükafatında” değişiklik yapıyor. Emniyet personeli, para mükafatının yanı sıra takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleriyle de taltif edilecek.
Ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları, kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenlerin yanı sıra eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde üstün başarı sağlayanlara; yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlara; Emniyet Genel Müdürlüğü nam ve hesabına Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarında verilen her türlü eğitimler ile 6 ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenlere bu ödüller verilecek.
Verilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirenlere, İçişleri Bakanı tarafından “Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası” verilebilecek.
7300 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın 5 katına kadar, yaşamını ortaya koyanlara 12 katına kadar para ödülü verilecek.
Uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilecek.
BAŞKA İLLERE GÖREVLENDİRME
Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili valinin istemi üzerine, Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanı’nın onayıyla polis çevik kuvvet birimlerinin yanı sıra ihtiyaç görülmesi halinde diğer emniyet hizmetleri sınıfı personeli de geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek.
Kanun, Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda yer alan “Trafik Araştırma Merkezi” kurulmasına ilişkin maddeyi de yürürlükten kaldırıyor.
KAYBOLAN, ALIKONULAN PERSONELİN AİLELERİNE AYLIK VERİLECEK
Terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaybolan, alıkonulan emniyet personelinin aileleri, personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar personelin aylıklarını alabilecek, her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilecek.
Polis Akademisinden mezun amirlerle memurluktan amirliğe geçen personel arasındaki farklılık kaldırılarak, üniversite mezunu amirler (A) grubu, yüksekokul ve daha aşağı derecede eğitime sahip amirler (B) grubu amir sayılacak.
Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler, “Komiser Yardımcılığı” rütbesine atanacak.
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 10 yıllık süre ile 1. Sınıf Emniyet Müdürlerinin genel kadro sayısına oranının 10 binde 35’i, 2. Sınıf Emniyet Müdürlerinin oranının 10 binde 50’si olarak uygulanacak.
İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi de 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor.
Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar’da yaşanan depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli muvazzaf subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay atandıkları tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak. Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, Denizli’nin Acıpayam, Bozkurt ve Çardak, Malatya’nın Arguvan, Doğanyol ve Pütürge, Elazığ’ın Sivrice ile Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçelerinde yaşanan depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.
Deprem nedeniyle konut, ahır ve iş yeri yıkık, ağır ve orta derecede hasar gören afetzedelere kredi desteği sağlanacak.
Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli er ve erbaşların harçlıklarının ödenmesine ilişkin birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde ödeme yapılacak birliklerin tespitinin yetkisi İçişleri Bakanlığına verilecek.
Alanında uzman personelin, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde çalışmaya devam etmesinin sağlanması ve mevcut istisnai memurların özlük haklarında hak kayıplarının yaşanmaması amacıyla düzenleme yapılacak.
Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde bulunanlar ek hizmet tazminatı alabilecek, tabur ve bölük komutanlığı eşiti görev yerleri İçişleri Bakanlığınca belirlenecek.
Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında görevli uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve uzman olanlara sağlık hizmetleri tazminatı ödenebilmesi imkanı sağlanacak.
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki sözleşmeli personel de komutanlığın personeli arasında sayılacak. Bu kapsamdaki sözleşmeli personelin tabi oldukları mevzuatın belirtilmesi ve diğer tüm personel gibi tayın bedeli alabilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.
SAHİL GÜVENLİK PERSONELİNE MADALYA İMKANI
Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden; ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde, yurt içi ve dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar, yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile diğer eğitim kurumlarında verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler ile 6 ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenler, para mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleri ile taltif edilebilecek.
Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen personele, İçişleri Bakanı tarafından “Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası” verilebilecek. Başka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, İçişleri Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra takılabilecek. Verilen madalyaların imalatı ve bunların muhafazalarının temin giderleri bir defaya mahsus olmak üzere bütçeden karşılanacak.
Verilen ödüllere ilişkin esaslar, teklif ve değerlendirme işlemleri, ödül verme yetkileri, ödül gerekçelerine göre verilecek ödüllerin cinsi ve miktarı ile diğer usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikler ile belirlenecek.
Para mükafatı, 7300 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın 5 katını geçemeyecek, ancak hizmetini yerine getirirken yaşamını ortaya koyanlar, 7300 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın 12 katına kadar para mükafatı ile ödüllendirilebilecek.
İçişleri Bakanı’nın onayıyla verilecek para mükafatı, damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek.
Personel arasından bir uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara, bu uzmanlığın niteliğine göre tasarlanmış bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilecek.
Bu kapsamdaki ödüllerden belge niteliğinde olanların basımı, şerit rozet, bröve, madalya ve minyatürlerinin imalatı ve bunların muhafazalarının temin giderleri bir defaya mahsus olmak üzere bütçeden karşılanacak.
SOSYAL TESİSLERİN BAZILARI KİRAYA VERİLEBİLECEK
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı sosyal tesislere ilişkin düzenleme yapılacak. Komutanlık, bu kapsamda vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilecek.
Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin sermayeleri, bu tesislerin gelirleri ile üye aidatlarına ilave olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekten oluşacak.
Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinde, özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler kiralama yoluyla dışarıdan karşılanabilecek. Kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri kiraya verilebilecek, bu şekilde elde edilen gelirler genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin tesis ve kantin gelirlerine dahil edilecek. Özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile birlik dışındaki kantinlerin aylık gayrisafi hasılatının yüzde 1’i, her ay genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılacak.
Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel, bu tesislerden karşılıklı olarak istifade edebilecek.
PİLOTAJ EĞİTİMİNİ BİTİRENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6 YIL UZATILACAK
Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf subay ve astsubay olanların mecburi hizmet süresine ilişkin düzenleme yapılıyor.
Muvazzaf subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay atandıkları tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak. Statü değiştirerek subaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri Sahil Güvenlik Komutanlığındaki ilk statülerine atandıkları veya ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlenecek.
Subay veya astsubay atandıktan sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenim yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak.
Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içinde tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar uzatılacak.
Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak.
Yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süreyle öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin 2 katı kadar uzatılacak.
Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak, ancak yaş haddinden, herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile tutuklulardan kendi isteğiyle emekli olmak isteyenlere bu yükümlülük süresi uygulanmayacak.
Mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve öğrenci, subay veya astsubay atandıktan sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak ödeyecek.
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, subay veya astsubay atanmak için lisans veya ön lisans eğitimi yapanlardan öğrenciliği sona erdirilenler veya sağlık dışında bir sebeple ayrılanlar için öğretim masrafının 4 katı olarak belirlenen tazminat tutarı, “kanuni faizi ile birlikte öğretim masrafı” şeklinde uygulanacak.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’na eklenen maddeyle, adı geçen komutanlıktaki subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların yıllık izinleri ve yıllık mazeret izinleri düzenleniyor.
Buna göre, her yıl 30 gün yıllık izin hakkı bulunan söz konusu personelin bu hakkına yol dahil edilmeyecek. Ayrıca kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilecek.
Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle birlik, karargah ve kurum amirlerince düzenlenecek.
Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esas olacak, ancak hizmet, alıkonulma, esaret gibi zorunlu nedenlerle yıllık izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri takip eden sene içinde verilebilecek. Bu süre toplam 60 günü geçemeyecek.
Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda, asgari yıllık izin planlamasını onaylayan makam tarafından personel izinden çağrılabilecek.
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlara 15 günlük yıllık mazeret izinleri dışında, eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine 10 güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 güne kadar mazeret izni verilebilecek.
Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla 1 yıl içinde 30 güne kadar mazeret izni hakkı tanınacak. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak 1 aylık izin verilecek.
Gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin hakkı tanınacak.
Bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin verilebilecek ve gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılacak. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca 6 aya kadar aylıksız izin verilebilecek. Bu hüküm aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanacak.
Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden, uzman erbaşlar için sözleşme süresinden sayılmayacak.
En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak anne veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla 1 yıl içinde toptan veya bölümler halinde personele 10 güne kadar mazeret izni verilecek. Bu fıkra kapsamında verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmeyecek.
SIHHİ İZİNLERE DÜZENLEME
Kanunla subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların sıhhi izinleri de düzenleniyor.
Buna göre, hizmet yapamayacak şekilde hastalanan personelin hastalığı geçici ise veya geçici olup yerleşip kalan işlev veya doku bozukluğu bırakan hastalıklardansa, hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen 2 yılı geçmemek üzere nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulacak. Bu durumda olanlar hakkında raporlar sağlık kurulunca verilecek.
Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen 3 yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilecek.
Sağlık durumundan dolayı iklim değiştirme raporları alanlarla birlik veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayıt ve şarta bağlı olanların bu durumlardaki sıhhi izin süreleri 4 yıl olarak hesaplanacak. Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve dalgıç ve kurbağa adamlardan “hizmetlerini yapamaz” kararı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmayacak.
Kadın personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıklı izin verilecek. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi süreye 2 hafta süre eklenecek. Ancak sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilecek. Bu durumda personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenecek.
Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi 8 haftalık süreden kullanılamayan kısım, doğum sonrasındaki süreye eklenecek.
Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içinde annenin ölümü halinde isteği üzerine babaya, anne için öngörülmüş olan aylıklı izin süresi kadar izin verilecek.
Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için aylıklı izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izin hakkı tanınacak. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılacak. Ayrıca doğum yapan personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere, en fazla 3 yaşında bir çocuğu evlat edinen kadın personele çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri üzerine 12 aya kadar aylıksız izin verilecek. Görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan personel, bu fıkrada belirtilen sürelere bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılacak.
UZMAN ERBAŞLARA YURT DIŞI İZİN HAKKI
Kanunla, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli subay, sözleşmeli subay, astsubay ve sözleşmeli astsubaylara yönelik, rütbe bekleme süresinden sayılacak yurt dışı izin hakları da düzenleniyor.
Buna göre, söz konusu personele İçişleri Bakanlığınca öğrenim için öğrenim süresi kadar, mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla 1 yıla kadar, seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için gerekli görülen süre kadar, mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte 3 aya kadar, seyahat amaçlı yurt dışına gidecek personele yıllık izin süresi kadar yurt dışı izni verilebilecek.
Uzman erbaşlardan da seyahat amaçlı yurt dışına gidecek olanlara da yıllık izin süresi kadar yurt dışı izin hakkı tanınacak.
Yurt dışı izin verme yetkisi İçişleri Bakanlığınca devredilebilecek ve bu kapsamda verilen izinlerde özlük hakları verilecek.
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlardan, yabancı memleketlerin emsal kurum ve kuruluşlarında hizmet yapmak üzere gönderileceklere İçişleri Bakanlığınca 4 yıla kadar aylıklı izin verilebilecek.
Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden ödenecek. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiili hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılacak.
Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacaklara, İçişleri Bakanlığının onayı ile 5 yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin üye olduğu veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilenlere, Cumhurbaşkanı kararı ile 5 yıla kadar aylıklı izin verilebilecek. Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin dışında ayrıca, aynı karar ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de ödenebilecek. Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler hizmetten sayılacak ve emeklilik hakları ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu’nca sağlanan hakları, Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı tutulacak.
İZİN SÜRELERİ CUMHURBAŞKANINCA KISALTILABİLECEK VEYA KALDIRILABİLECEK

Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tabi kamu personelinin; subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaş olarak görev yapan eşlerine, hizmetleri süresince her defasında 1 yıldan az olmamak üzere en çok 4 yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.
Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere izin süreleri subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların hizmetlerinden sayılacak. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmayacak.
Aylıksız izin alanların, atama ve terfi, aylık ve diğer mali haklar bakımından statü ve rütbelerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun, Uzman Erbaş Kanunu hükümleri saklı kalacak.
Savaş ve olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanınca izin süreleri kısaltılabilecek veya kaldırılabilecek. Bu hallerde, bu madde kapsamına giren personel izinden geriye çağrılabilecek. Subay, sözleşmeli subay, astsubay ve sözleşmeli astsubaylar ve uzman erbaşlar için bu kanun dışında diğer kanunlarda düzenlenen izin hükümleri uygulanmayacak. İzinlerin verilme usul ve esasları, izin vermeye yetkili makamlar gibi hususlarla ilgili ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzları, o yerdeki yaşama ve çalışmalarının ne şekilde takip ve kontrol edilecekleri, ne gibi hallerde geri çağırılacaklarıyla ilgili hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.
TIBBİ YARDIM İHTİYACI KAPSAMINDA ÜCRET VEYA KATILIM PAYI ALINMAYACAK
Kanunla, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’na eklenen bir başka maddeyle personelin tıbbi yardım ihtiyacına yönelik düzenlemeye gidiliyor.
Teröristle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri gibi görevli bulunulan yer veya görev koşulları itibarıyla reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilerek hasta/yaralı personele ulaştırılmasının güç olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık oluşumlarına sevklerin emniyetli şekilde ve zamanında yapılamadığı hallerde, birlik/kurum envanterindeki mevcut ilaç ve tıbbi sarf malzemesi personel tedavisinde kullanılabilecek. Bu kapsamda kullanılan ilaç ve tıbbi sarf malzemesi için personelden herhangi bir ücret veya katılım payı alınmayacak.
RÜTBE YAŞ HADLERİNE DÜZENLEME
Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli uzman erbaşlardan tutuklu bulunan, görevden uzaklaştırma tedbiri devam eden ve cezası infaz edilenlerin aylık, ödenek ve tazminat ödemelerinde, Devlet Memurları Kanunu’nun “Görevden Uzaklaştırılan veya Görevinden Uzak Kalan Memurların Hak ve Yükümlülüğü” başlıklı maddesinde yer alan hükümler uygulanacak. Bunlarla, hakkındaki görevden uzaklaştırma veya tutuklanma tedbiri ortadan kaldırılmasına rağmen yargılamaları veya adli/idari soruşturmaları devam edenlerin terfi, derece ve kademe ilerlemeleri yapılmayacak.
Kanunla, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri kapsamında astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbe yaş hadleri, teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 60 olarak belirleniyor.
ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ EŞ VE ÇOCUKLARINA TAZMİNAT MUAFİYETİ
Düzenlemeyle Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor.
Subay veya astsubay atanmak üzere lisans veya ön lisans eğitimi yapanlardan öğrenciliği sona erdirilenler veya sağlık dışında başka herhangi bir nedenle ayrılanlar, kendilerine yapılan öğretim masraflarının 4 katı olarak ödediği tazminat tutarını, artık “kanuni faiziyle” ödeyecek.
Akademide ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimi veya eğitim merkezlerinde subay ve astsubay atanmak üzere eğitim alan şehit veya vazife malulü eş veya çocukları, akademik başarısızlık sebebiyle ilişiklerinin kesilmesi hallerinde tazminat yükümlülüğünden muaf tutulacak.
Jandarma Genel Komutanlığında görevli sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar için ilişik kesme işlemleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ile Uzman Erbaş Kanunu kapsamında yürütüldüğünden, ilgili hükümler Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunundaki ilgili maddeden kaldırılıyor.
Jandarma Genel Komutanlığı personelinin izin işlemlerinde standart oluşturulacak. Bu doğrultuda Jandarma Genel Komutanlığında aynı görevi ifa eden ancak sosyal ve özlük hakları bakımından ayrı mevzuata tabi olan personel arasında izin hakkının kullanılması bakımından oluşan farklı uygulamalar ortadan kaldırılarak, çalışma barışına katkı sağlanacak.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’ndaki “subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların yıllık izinleri ve yıllık mazeret izinleri”nde değişiklik yapılıyor.
Buna göre, personelin her yıl 30 gün yıllık izin hakkı bulunacak, bu müddete yol dahil olmayacak. Ayrıca kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilecek. Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınarak, birlik, karargah ve kurum amirlerince düzenlenecek.
Personele, atandıkları veya ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihten aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık izinleri orantılı verilecek. Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması gerekecek. Ancak hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri, müteakip sene içinde verilebilecek. Bu müddet hiçbir suretle toplam 60 günü geçemeyecek. Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda, asgari yıllık izin planlamasını onaylayan makam tarafından personel izinden geriye çağrılabilecek.
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara 15 günlük yıllık mazeret izinleri dışında, eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin anne, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine 10 güne kadar, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 güne kadar mazeret izni verilebilecek.
Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla 1 yıl içinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilecek. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak, 1 aylık izin verilecek. Gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilecek.
Bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak 3 aya kadar izin verilebilecek.
Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılacak. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca 6 aya kadar aylıksız izin verilebilecek, bu hüküm, aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanacak.
AYLIKSIZ İZİNLER, HİZMET VE SÖZLEŞME SÜRESİNDEN SAYILMAYACAK
Aylıksız izinli geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden, uzman erbaşlar için sözleşme süresinden sayılmayacak.
En az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde, hastalık raporuna dayalı olarak anne veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla 1 yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni verilecek.
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların sıhhi izinlerinde yapılan düzenlemeye göre, hizmet yapamayacak şekilde hastalanan personelin hastalığı geçici ise veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen 2 yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulacak. Bu gibi kişiler hakkında raporlar sağlık kurulunca verilecek.
Sözleşmeli subay ve sözleşmeli astsubaylar için Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun’daki, uzman erbaşlar için Uzman Erbaş Kanunu’ndaki sağlık durumları nedeniyle sözleşme fesih hükümleri saklı kalacak.
Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen 3 yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilecek.
Sağlık durumundan dolayı “Yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerinde faal görev yapar” veya “Muayyen bölgelere gidemez” şeklinde iklim değiştirme raporları alanlar ile birlik veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporuyla kayıt ve şarta bağlı olanların bu durumlardaki sıhhi izin süreleri 4 yıl olarak hesaplanacak.
Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri, dalgıç ve kurbağa adamlardan hizmetlerini yapamaz kararı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmayacak, sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın ilk haftasında haklarında kati işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilecek. Bunlardan sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir sınıfın hizmetinde vücutlarından istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında ilgisine göre Emekli Sandığı Kanunu veya Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanacak.
Kadın personele doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıklı izin verilecek.
Görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan personel, bu fıkrada belirtilen sürelere bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılacak, verilen izinler rütbe bekleme süresinden sayılacak.
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmaların yurt dışı izinleri ise İçişleri Bakanlığınca, öğrenim için öğrenim süresi kadar, mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla 1 yıla kadar, seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için lüzumlu görülen süre kadar, mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte 3 aya kadar, seyahat maksadıyla yurt dışına gidecek personele yıllık izni kadar verilebilecek.
Uzman erbaşlardan seyahat maksadıyla yurt dışına gidecek personele, yıllık izin süresi kadar İçişleri Bakanlığınca izin verilecek.
Yurt dışı izin verme yetkisi, İçişleri Bakanlığınca devredilebilecek. Yetki devri hallerinde, verilen yurt dışı izinleri yetki devri, yapan makama bildirilecek.
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan yabancı memleketlerin emsal kurum ve kuruluşlarında hizmet yapmak üzere gönderileceklere İçişleri Bakanlığınca 4 yıla kadar aylıklı izin verilebilecek. Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden ödenecek. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiili hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılacak.
Yabancı bir memlekette veya uluslararası kuruluşlarda görev alacaklara İçişleri Bakanlığının onayı ile 5 yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye’nin üye olduğu veya imzaladığı anlaşmalarla taraf bulunduğu diğer uluslararası teşkilatlar nezdinde ateşkesi denetlemek üzere gözlemci sıfatıyla görev alan veya barış gücünde görevlendirilenlere, Cumhurbaşkanı kararı ile 5 yıla kadar aylıklı izin verilebilecek.
Bu personele, görevlendirilen teşkilat tarafından yapılacak ödemelerin dışında ayrıca, aynı karar ile tespit edilecek tutarda aylık ek ücret de verilebilecek. Bu şekilde yabancı memleket veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler hizmetten sayılacak ve emeklilik hakları ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu’nca sağlanan hakları, Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı tutulacak.
Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tabi kamu personelinin subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak görev yapan eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında 1 yıldan az olmamak üzere en çok 4 yıla kadar aylıksız izin verilebilecek.
Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere, izin süreleri subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların hizmetlerinden sayılacak. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmayacak. Aylıksız izin alanların, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali haklar bakımından statü ve rütbelerine göre ilgili kanun hükümleri saklı kalacak. Savaş ve olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanınca izin süreleri kısaltılabilecek veya kaldırılabilecek. Bu hallerde, bu madde kapsamına giren personel, izinden geriye çağrılabilecek.
Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar için bu kanun dışında diğer kanunlarda düzenlenen izin hükümleri uygulanmayacak.
İzinlerin verilme usul ve esasları, izin vermeye yetkili makamlar ve sair hususlar ile ilgili ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzları, o yerdeki yaşama ve çalışmalarının ne şekilde takip ve kontrol edilecekleri, ne gibi hallerde geri çağırılacakları ile ilgili hususlar İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenecek.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI’NIN SOSYAL TESİSLERİ KİRAYA VERİLEBİLECEK
Jandarma Genel Komutanlığı, vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilecek.
Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinde, özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler kiralama yoluyla dışarıdan karşılanabilecek. Kantinlerin tamamı, bir kısmı veya bazı şubeleri kiraya verilebilecek. Bu şekilde elde edilen gelirler, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin tesis ve kantin gelirlerine dahil edilecek.
Özel, yerel ve kış eğitim merkezleri ile birlik dışındaki kantinlerin aylık gayrisafi hasılatının yüzde 1’i her ay genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılacak.
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu personel, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tesisler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesis ve özel bakım merkezlerinden, kendi mevzuatlarında yer aldığı şekilde statülerine göre karşılıklı istifade edecekler.
Söz konusu personelden üye aidatı ve kart ücreti alınacak. Bu suretle elde edilen gelirlerin müştereken istifade edilen tesislere yönelik harcama usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerin işletilmesi, işlettirilmesi, gelirlerinin harcanması, tesislerden istifade edilmesinin yasaklanmasını gerektiren durumlar gibi genel usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.
YÜKSEK HİZMET GÖSTERENLERE PARA MÜKAFATI, TAKDİRNAME, BAŞARI BELGESİ VERİLECEK
Jandarma Genel Komutanlığı personelinden ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde, yurt içi ve yurt dışında yapılan çeşitli müsabakalarda emsallerine nazaran üstün başarı sağlayanlar, yeni projeler ortaya koyanlar, yeni buluşlar yapanlar, Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile diğer eğitim kumrularında verilen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler ile 6 ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenler taltif olunabilecek.
Tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen Jandarma personeline, İçişleri Bakanı tarafından “Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası” verilebilecek. Başka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, İçişleri Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra takılabilecek. Verilen madalyaların imalatı ve bunların muhafazalarının temin giderleri bir defaya mahsus bütçeden karşılanacak.
Verilen ödüllere ilişkin esaslar teklif ve değerlendirme işlemleri, ödül verme yetkileri, ödül gerekçelerine göre verilecek ödülün cinsi ve miktarı ile diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecek.
Para mükafatları İçişleri Bakanı’nın onayı ile verilecek. Yapılacak para mükafatı, damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek.
Personel arasından bir uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara, bu uzmanlığın niteliğine göre tasarlanmış bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilecek.
Jandarma subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er statüsündeki personel için Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan atıflar, Jandarma Genel Komutanlığına, Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığına yapılan atıflar, İçişleri Bakanlığına yapılmış sayılacak.
Mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin ortak düzenleme yapılması ve uygulamada yaşanan farklılıkların giderilerek yeknesaklığın sağlanması amaçlanıyor. Buna göre, jandarma subay veya astsubayların mecburi hizmetleri, subay veya astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl olacak. Statü değiştirerek subaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri, Jandarma Genel Komutanlığındaki ilk statülerine nasbedildikleri veya ilk sözleşmelerinin onaylandığı tarihinden itibaren 15 yıl olacak. Jandarma subay ve astsubayların mecburi hizmet süreleri, 2017 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle 15 yıl olarak belirlenmişti. Mecburi hizmet süresi, teklifle yasa hükmü haline gelecek.
Subay veya astsubay nasbedildikten sonra Jandarma Genel Komutanlığı hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenim yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak.
Jandarma Genel Komutanlığı hesabına yurt içinde tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık ya da yan dal uzmanlık eğitimi ile Jandarma Genel Komutanlığı hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar uzatılacak.
Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri 6 yıl uzatılacak. Yabancı memleketlere 6 ay veya daha fazla süre ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin 2 katı kadar uzatılacak.
Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılacak, ancak yaş haddinden, herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile tutuklulardan kendi isteği ile emekli olmak isteyenlere bu yükümlülük süresi uygulanmayacak.
Mecburi hizmet yükümlülüğüne eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç tarihleri; yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini tamamladıktan sonra, yükümlülük süresini tamamlayarak gidenlerle, yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlayanların kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten başlayacak.
Mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak ödeyecekler.
Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gitmiş olanlardan ise bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve devletçe yapılan masrafların 4 katı ayrıca tazminat olarak alınacak.
Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ile uzman jandarma statüsündeki personelin öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar; İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıkları tarafından müştereken yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.
Teröristle mücadele ve sınır ötesi operasyonlar, uluslararası barışı destekleme kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri gibi mahrum yerlerde görev yapan personelin tedavilerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri ücret ve katılım payı alınmaksızın kullanılabilecek.
Kanunla, uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçenlerle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçen personel arasındaki rütbe yaş hadleri arasında uyum sağlanacak.
Jandarma Genel Komutanlığında görevli uzman erbaşlardan tutuklu bulunan, görevden uzaklaştırma tedbiri devam eden ve cezası infaz edilenlere bu süre içinde aylıklarının 3’te 2’si ödenecek. Bunlar, kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam edecek.
Bunlar hakkındaki görevden uzaklaştırma veya tutuklanma tedbiri ortadan kaldırılmasına rağmen yargılamaları veya adli/idari soruşturmaları devam edenlerin terfi, derece ve kademe ilerlemeleri yapılamayacak, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağı yönetmelikle belirlenecek.
Geçici maddeyle astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbe ve yaş haddi 49 olarak yeniden belirleniyor.
TRAFİK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK
Kanunla, Karayolları Trafik Kanunu’ndaki Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri İçişleri Bakanlığına geçecek.
Buna göre, İçişleri Bakanlığı araçları, Karayolları Trafik Kanunu’na göre araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin yasaya uygun olup olmadığını denetleyecek. Duran ve akan trafiği düzenleyerek yönetecek. El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenleyecek. Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenleyerek gerekli işlemleri yapacak ve takip edecek.
Bakanlık, trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olarak yakınlarına haber verecek. Araçların tescil işlemlerini yaparak, belge ve plakalarını verecek. Sürücülerin belgelerini verecek. Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutacak.
Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlayarak ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak da Bakanlığın görevleri arasında olacak.
İçişleri Bakanlığı, hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri verecek.
Sürücülere ait bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikler ve araçlar üzerinde meydana gelebilecek teknik veya hukuki değişiklikler ile haciz, rehin, ihtiyati tedbir ve belge iptali gibi kısıtlayıcı şerhlerin; elektronik ortamda tutulan siciller üzerine işlenilmesi ve kaldırılması işlemleri, bu değişiklik veya şerhlere karar veren yargı ve icra birimleri ile kamu kurum veya kuruluşları tarafından elektronik sistemle yapılabilecek.
Sürücü belgesi ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek bilgiler, İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum veya kuruluşlarından elektronik sistemle temin edilebilecek veya kanunlardaki istisnalar hariç olmak üzere bu amaçla sınırlı olarak paylaşılabilecek.
Sürücü belgesinin gerekli koşullar bağlamında alınmaması veya hileli yollarla temin edilmiş olduğunun anlaşılması halinde, sürücü belgesi iptal edilecek. Bu kişilere, yasaya uygun olarak yeniden sürücü sertifikası alınması halinde yeniden sürücü belgesi verilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğünün motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere belirli eğitim programları çerçevesinde illerde valinin onayı, merkez teşkilatı için Emniyet Genel Müdürünün onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeline ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenlere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilecek. Bunların sınavları, nitelikleri Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılacak.
Jandarma teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere belirli eğitim programları çerçevesinde illerde valinin onayı, merkez teşkilatı için Jandarma Genel Komutanı onayı ile jandarma teşkilatı mensubu subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde öğrenim gören öğrencilere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilecek. Sürücü belgesi sınavları, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılacak.
Sınav sonucunda başarı gösterenlerin sürücü belgelerinin düzenlenmesi, kişiselleştirilmesi, kişiselleştirilen belgelerin basımı ve ilgililerine teslimi işlemleri İçişleri Bakanlığınca yapılacak.
Kişiselleştirilen sürücü belgelerinin ilgililerine teslimi, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kamu kurum veya kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine de yaptırılabilecek.
GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLARIN SAYISI ARTTI
Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının kullandığı araçlar, görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle “geçiş üstünlüğüne sahip araçlar” kapsamına alınacak.
Buna göre, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, TBMM’de en çok üyeye sahip birinci ve ikinci siyasi partilerin grup başkanları, eski cumhurbaşkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay ve Sayıştay başkanları, bakanlar, TBMM Başkanvekilleri, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, YÖK Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluş yöneticileri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri, bakan yardımcıları, il valileri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, Hakim ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili bu kapsamdan yararlanacak.
Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması çerçevesinde Trafik Araştırma Merkezi’nin kuruluşuna ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılacak.
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasında soruşturma izin yetkisi, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali; Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun kapsamında yapılacak ödemeler, Cumhurbaşkanı yardımcıları için Cumhurbaşkanlığı bütçesinden, bakanlar için görevlendirildikleri son bakanlık bütçesinden karşılanacak. Görevi sona eren Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında da bu hüküm uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, müsteşarın veya bakanın uygun gördüğü müsteşar yardımcısının başkanlığında, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdürü ile Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdüründen oluşacak.
Uzman Jandarma Kanunu kapsamında sağlık durumlarının jandarma branşı hizmetine elverişli olmadığına dair haklarında sağlık kurulu raporu düzenlenen uzman jandarmalar, branş belirleme kurullarınca uygun görülen branşlara geçirilecek.
Görevini yapamayacak derecede hastalığı olan uzman jandarmalar, yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından yeniden sağlık kurulu raporu alarak başvurmaları halinde branş değişikliği işlemine tabi tutulacaklar.
TBMM Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun kapsamında milletvekilleri ile yasama organı eski üyelerinin sosyal hakları, TBMM Başkanlık Divanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.
MİLLETVEKİLLERİNE ÖZEL KİMLİK
TBMM Başkanlığınca, milletvekilleri ve yasama organı eski üyelerine, 24 Haziran 2018 tarihinden önce dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlere ve bunların sıfat ve vazifesine bağlı olarak kanunlarda belirtilen hak sahiplerine, şekli ve içeriği TBMM Başkanlık Divanınca belirlenecek kimlik belgesi verilecek.
Bu kimlik belgesi, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olacak. Milletvekilleri ve yasama organı eski üyeleri 24 Haziran 2018 tarihinden önce dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi, diplomatik pasaport ve yivli ve yivsiz silah ruhsatı alma ve yenileme işlemleri ile bunların sıfat ve vazifesine bağlı olarak bir hakkın kullanımına dair resmi kurumlara yapılacak yazılı bildirimler, ilgili kanunlarda izin verilen illerde yapılabileceği gibi Ankara’da da yapılabilecek. Ayrıca, talep halinde kendilerine ait veya edinecekleri araçlara Ankara plakası verilecek.
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun Soruşturma İzin Yetkisi, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali; Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak.
Türk Medeni Kanunu kapsamında akıl hastalığı sebebiyle kısıtlamaya, ancak resmi sağlık kurulu raporu üzerine karar verilecek. Bu raporun tanzimi için gerektiğinde koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması hükümleri uygulanacak. Hakim, karar vermeden önce kurul raporunu göz önünde tutarak, kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilecek.
Türk Medeni Kanunu’nun koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması hükümleri kapsamında resmi sağlık kurulu raporunun alınabilmesini temin amacıyla, kişinin vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle kıl, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilecek. Kişiye gerekli tıbbi müdahaleler yapılabilecek ve gerektiğinde kişi, hekim ön raporu üzerine en fazla 20 gün süreyle sağlık kuruluşuna yerleştirilebilecek. Alınan kararların icrası için gerektiğinde ilgili kişi hakkında zor kullanılabilecek ve sağlık görevlilerinden gerekli tıbbi yardım alınabilecek. Yargılamada ise hakim, ilgili kişiyi dinleyecek ve gecikmeksizin kararını verecek.
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hibe ve yardım karşılıkları, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçelerine konulacak.
Göçmen kaçaklığı yapanlar 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.
Bu suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarısına kadar, örgüt oluşturarak işlenmesi halinde yarısından bir katına kadar artırılacak.
Kanunla, uygulamada “şehit” ve “gazi” kelimelerinin dernek isimlerinde kullanılmasının ortaya çıkardığı bazı suistimaller ve sıkıntıların önüne geçmek için düzenleme yapılıyor.
Buna göre, Dernekler Kanunu’nda yapılan değişiklikle “şehit” ve “gazi” kelimeleri izinle kullanılabilecek kelimeler arasına alınıyor.
Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla daha iyi mücadele edilebilmesi, delillerin toplanması ve soruşturma ve kovuşturmaların en kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla bu suçlar, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda sayılan katalog suçlar arasına alınacak.
Kumar oynayanlara verilecek idari para cezası bin Türk lirasına yükseltilecek.
Belediye sınırları dışında meydana gelen çevreyi kirletme kabahatlerinde idari para cezası verme yetkisi, kolluk görevlilerine verilecek.
Ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler, 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek. Cumhurbaşkanı’na bu süreyi 3 yıla kadar uzatma yetkisi verilecek.
Genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlar da mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilecek.
Güvenlik korucularının sosyal güvenlik sigorta primleri ödemelerinde hata veya gecikmelerden kaynaklanan gecikme cezası, gecikme faizi ve idari para cezaları uygulanmayacak.
TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKAN ANNE VE BABANIN ÇOCUKLARI HAKLARINI KAYBETMEYECEK
Türk vatandaşlığından birlikte çıkan anne ve babanın çocuklarının da kendileriyle beraber Türk vatandaşlığını doğrudan kaybetmesini öngören yasal düzenleme yürürlükten kaldırılacak. Anne ya da babanın talebinin bulunması ve diğer ebeveynin de muvafakat etmesi halinde çocuklar da kendileriyle birlikte Türk vatandaşlığını kaybedecek.
Radyo ve televizyonlarda ayda en az 90 dakika süreyle yapılan uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar ile mücadele, trafik, yol ve yolcu güvenliği, suçun önlenmesi, afet yönetimi, nüfus hizmetleri ve düzensiz göçle mücadele gibi konular eklenecek.
TBMM, uhdesindeki kültür ve tabiat varlığı niteliği taşıyan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarını gerektiğinde ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yapacak veya yaptıracak.
Meclis Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, TBMM uhdesindeki müzelerde tüm müzecilik hizmetlerini yerine getirecek, bu müzelerin ulusal ve uluslararası tanıtımını yapacak veya yaptıracak, bu amaçla faaliyetlerde bulunup ilgili kuruluşlarla kültürel alanlarda iş birliği yapacak; müzelerin onarım, restorasyon, teşhir ve müzecilikle ilgili teknik hizmetlerini gerektiğinde İşletme ve Yapım Başkanlığıyla birlikte yürütecek.
Meclis uhdesindeki kültür ve tabiat varlığı niteliği taşıyan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarından müzecilik faaliyetleri ve benzeri hizmetler nedeniyle sağlanan her türlü gelir genel bütçeye özel gelir, buraların bakım ve onarımı için yapılan şartlı bağışlar ve yardımlar ise Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “bağış ve yardımlar” düzenlemesi kapsamında gelir kaydedilecek.
Özel gelir kaydedilen tutarlar, TBMM’ye bağlı kültür ve tabiat varlığı niteliği taşıyan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının bakım, onarım, muhafaza, iyileştirme ve işletilmesinde kullanılmak üzere Meclis bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydedilecek. Bu ödeneklerden kullanılmayan kısımlar ise ertesi yıl bütçesine devren özel ödenek kaydedilecek.
Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancıların “kabul edilemeyen yolcu” kapsamına alınarak, işlemleri sonuçlanıncaya kadar sınır kapılarında kendileri için belirlenecek alanlarda bekletilmeleri hususları da düzenleniyor.
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilecek.
Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılara, idari para cezalarını ödemiş olmaları ve İçişleri Bakanlığınca belirlenen ihlal sürelerini aşmamaları kaydıyla Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmayabilecek.
Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle Genel Müdürlükçe idari para cezaları ve kamu alacakları sebebiyle ise valiliklerce yabancıların ülkeye kabulü ön izin şartına bağlanabilecek.
İkamet izni başvuruları, yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilecek.
İçişleri Bakanlığınca gerekli görülen durumlarda ikamet izni başvurularında azami 3 yıl geçerli sözleşmelerle ve ikamet izni aracılık hizmet bedelinin yüzde 20’sinin genel bütçeye aktarılması kaydıyla ikamet izni aracılık hizmeti sunacak yetkili aracı kurumlar, İçişleri Bakanı’nın onayıyla görevlendirilebilecek.
Buna ilişkin işlemlerde Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak. Alınacak payın genel bütçeye özel gelir olarak kaydedilmesine ve bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine özel ödenek yazılmasına Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
“İnsani ikamet izni” İçişleri Bakanlığınca belirlenen sürelerle sınırlı olmak kaydıyla ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün onayı alınarak verilebilecek ve bu izinler uzatılabilecek.
Sınır dışı etme kararına ilişkin yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatının, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün olan idare mahkemesine başvurma süresi 7 gün olarak değiştiriliyor.
Düzenlemeyle ayrıca, “Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenlere” ek olarak, “Bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler” de sınır dışı etme kararı alınacaklar listesinde yer alacak.

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Net İnternet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

Türkiye, düzensiz göç açıklamakta transit bir ülke olmaktan çıktı

Düzensiz göçle mücadeleler sonucunda Türkiye transit bir ülke olmaktan çıktığını ve rotanın değiştiğini belirten İçişleri …

Bir yanıt yazın