Cuma Müslümanların bayramıdır! Cuma namazının fazileti

Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.) [İmam-ı Gazali] llah Teâlâ Kur’an’da şöyle buyurmaktadır:
Ey iman edenler! Cum’a günü namaz için çağrıldığınız zaman hemen Allah’ın zikrine koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. (Cum’a/9)
Allah Teâlâ böyle buyurmak sûretiyle o saatte insanoğlunu cum’aya gitmekten alıkoyan dünyevî meşgalelerin tamamını haram kılmıştır.
Hz. Peygamber de şöyle buyurmaktadır:
Allah Teâlâ, benim şu makamımda ve şu günümde size cum’a namazını farz kılmıştır.136
Allah Teâlâ özürsüz olarak üç cum’a namazını terkedenin kalbini kilitler.137
Özürsüz olarak üç cum’a namazını terkeden kimse, İslâm dinini arkasına atmış ve ona önem vermemiş demektir.138
Adamın birisi İbn Abbas’a gelerek, hayatında cum’aya ve cemaat namazlarına iştirak etmeyerek ölen kimsenin durumunu sordu. İbn Abbas ‘O ateş ehlidir’ cevabını verdi. Adam bir ay mütemadiyen gelip giderek, aynı suali sordu ve hepsinde de aynı cevabı aldı.
Bu hadîs-i şerîfte şöyle vârid olmuştur:
Cum’a günü, iki kitabın (Tevrat ve İncil’in) ehline verildi. Fakat onun hakkında ihtilâfa düştükleri için Allah Teâlâ onları o günden mahrum etti. Bizleri ise, o güne hidayet eyledi. O günü bu ümmet için sakladı ve onu, bu ümmete bayram kıldı. Bu bakımdan bu ümmet o günü herkesten daha önce elde etti. Hristiyan ve yahudiler ise (o günü takip eden günleri bayram edindikleri için bu hususta) müslümanlara tâbi olmuşlardır.139
Enes’in, Hz. Peygamber’den rivayet ettiği bir hadîste de şöyle buyurulmaktadır:
Cebrail, elinde bembeyaz bir ayna olduğu halde bana gelerek ‘Şu gördüğün ayna, rabbin tarafından, senin ve senden sonra gelecek ümmetin için bayram olsun diye, farz kılınan cum’a günüdür’ dedi. Bunun üzerine ‘Bu günde bizim için ne gibi faziletler var?’ diye sordum. Şöyle dedi: “Bu günde öyle bir saat vardır ki, kim bu saatte, kendisine taksim edilen bir hayrı isterse Allah Teâlâ ona istediğini ihsan eder. Eğer kendisi için taksim edilmiş bir hayır yoksa duasının yüzü suyu hürmetine istediğinden daha büyük bir hayri kıyamette azık olarak verir. Eğer bu saatte kendisi için yazılan birşeydeıı Allah’a sığınırsa, Allah Teâlâ onu o yazılandan daha büyük bir felâketten korur. O gün, bizim nezdimizde günlerin efendisidir. Biz, o güne kıyamet gününde ‘artırma günü’ mânâsına gelen ‘yevm-ül-mezîd’ demekteyiz”.
‘Neden ey Cebrâil?’ diye sorduğumda da şunları söyledi: ‘Senin rabbin cennette miskten daha kokulu ve bembeyaz bir vâdi yaratmıştır. Kıyamet gününde illiyyîn denilen makamdan kürsüsüne (kemiyeti ve keyfiyeti bilinmeyen bir şekilde) iner. Sonra, ehl-i cennete cemâlini o şekilde gösterir ki, onlar O’nun keremli vechini temaşa ederler.140
Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cum’adır. Adem (a.s) o günde yaratıldı ve cennete o günde gönderildi. Cennetten o gün indirildi ve tevbesi o günde kabul olundu. O günde de vefat etti. Kıyamet de o günde kopacaktır. O gün Allah’ın nezdinde mezîd (artırma) günüdür. Göklerdeki melekler de ona bu ismi vermektedirler. Aynı zamanda o gün, cennette Allah Teâlâ’nın cemâlinin temaşa günüdür.141
Her cum’a gününde Allah Teâlâ’nın ateşten azad ettiği altıyüzbin azadlısı vardır.142
Hz. Enes bir hadîste Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir;
Cum’a günü. selâmetle geçtiği takdirde, haftanın diğer günleri de selâmetle geçer.143
Hergün öğleden önce, güneş göğün tam ortasındayken, cehennem kızdırılır. Bunun için cum’a günü hariç, diğer günlerde, bu saatte namaz kılmayınız. Cum’a gününde ise, her vakit namaz kılınabilir; çünkü o günde (onun hürmetine) cehennem kızdırılmaz.144
Ka’b’ul Ahbar şöyle diyor: ‘Allah Teâlâ, şehirlerden Mekke’yi, aylardan Ramazan’ı, günlerden Cum’a’yı ve gecelerden de Kadir gecesini faziletli kılmıştır’.
Denildiğine göre, kuş vesâir haşarat, cum’a günü karşılaştıklarında birbirlerine ‘Selâm, bugün sâlih bir gündür’ derlermiş.
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
Cum’a gününde veya gecesinde ölen kimseye, ‘şehid’ ecri yazılır ve o kişi kabir fitnesinden korunur.145

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Net İnternet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

İyi Partili Türker Yörükçüoğlu ile Hasan Öztürk canlı yayında tartışma yaşadı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu ile Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk …

Bir yanıt yazın