Veraset ve intikal vergisi yarı yarıya ve miras vergiden düşer mi?

Bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali veraset ve intikal vergisine tabidir. Öte yandan, malların herhangi bir suretle ivazsız (karşılıksız) bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekmektedir. Bir kişiye, anne, baba, eş ve çocuklarından ivazsız (hibe) mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanmaktadır.
Bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali veraset ve intikal vergisine tabidir.
Öte yandan, malların herhangi bir suretle ivazsız (karşılıksız) bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekmektedir.
Bir kişiye, anne, baba, eş ve çocuklarından ivazsız (hibe) mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanmaktadır.

BU İSTİSNALARA DİKKAT!
● Ev eşyası ile kişisel eşyalar ve aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar,
● Veraset yoluyla intikal eden malların, evlatlıklar da dahil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının (2021 yılı için) 334.534 TL’si, eşin yalnız başına mirasçı olması halinde ise kendisine isabet eden miras payının (2021 yılı için) 669.479 TL’si,
● İvazsız suretle vaki intikallerin (2021 yılı için) 7.703 TL’si,
● Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin (2021 yılı için) 7.703 TL’si vergiden istisnadır.

ÖRNEK HESAPLAMA

2021 yılında vefat eden kişiden mirasçısı bulunan iki çocuğuna 700.000 TL miras kalmıştır.
Her bir çocuğa kalan miras payından 334.534 TL istisna düşüldükten sonra kalan tutar veraset ve intikal vergisi matrahı kabul edilip tarife oranına göre vergilendirilecektir.
Her bir çocuğun miras payı % 50 (350.000 TL) olduğundan birisinin matrahı: 350.000 – 334.534 = 15.466 TL olacaktır.
Dolayısıyla bir mirasçının ödeyeceği toplam vergi: 15.466 x % 1= 154,66 TL’dir. Vergi 3 yılda 6 eşit taksitte ödeniyor.

ORANLAR BELLİ OLDU

1/1/2021 tarihinden itibaren veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Net İnternet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

İran’da seçimlere katılım oranı yüzde 41’de kaldı

İran’da İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme ile denetleme görevi olan Uzmanlar Meclisi seçimlerine …