Dünya evimiz bize emanettir

4 Ekim 2019 tarihli diyanet işleri başkanlığı  Cuma günkü hutbesinde ülke ve dünya insanlarını evimiz olan Dünyaya sahip çıkmaya davet ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki camilerin hutbesinde okumasını istediği hutbe şöyle:

Muhterem Müslümanlar!
İbretle baktığımızda görürüz ki, küçük bir
karıncadan, yörüngesinde akıp giden devasa
gezegenlere kadar etrafımızdaki bütün varlıklar
Cenâb-ı Hakk’ın eseridir. Rabbimiz, eşsiz gücü ve
benzersiz sanatıyla kâinatta bin bir çeşit canlı
yaratmıştır. Bunların her biri nimettir ve her nimet
emanettir. Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i
kerimede, bu gerçek şöyle ifade edilmektedir:
“Allah, göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi
katından bir nimet olarak sizin hizmetinize
vermiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için
deliller vardır.”1
Kıymetli Müminler!
Varlığa değer biçen Allah’tır. Cenâb-ı Hak,
mahlûkatı anlamsız ve boş yere yaratmamış; “Biz
yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye
yaratmadık.”2 buyurmuştur. Kâinat, her zerresi ayrı
bir anlam taşıyan, dengeli ve muhteşem bir
bütündür. Hayat bulduğumuz bu dünyada her bir
varlığın ayrı bir gayesi ve değeri vardır.
Değerli Müslümanlar!
Allah, kendi zatından uzak ve bağımsız bir
evren var etmemiştir. Bütün varlıklar Allah’ı anlatır;
O’nun mülküdür. Varlık âleminin kontrolü O’na
aittir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle
buyrulmaktadır: “Göklerde ve yerde bulunanlar,
her şeyi ondan talep eder. O, her an yaratma
halindedir. O halde, Rabbinizin nimetlerinden
hangisini yalanlayabilirsiniz?”3
Şu halde, çevremize karşı olan
sorumluluğumuz, Rabbimizin eserine ve mülküne
olan saygımızın gereğidir. Allah’ın koyduğu
kanunlara aykırı davranarak tabiata zarar vermek
ise, Cenâb-ı Hakk’a karşı sorumluluğumuzu ihmal
etmek demektir.
Aziz Müminler!
Bizler, bir dağa bile muhabbet nazarıyla bakan,
“Uhud bizi sever, biz de onu severiz”4 buyuran bir
Peygamberin ümmetiyiz. “Birinizin elinde bir
fidan varken kıyamet kopuyor olsa bile derhâl
onu diksin!”5 buyuran Sevgili Peygamberimizi
rehber ediniriz. Bütün hayvanların haklarını
gözetmeleri hususunda ashabını sürekli uyaran
Peygamberimizi örnek alırız.
Kıymetli Müslümanlar!
Bir taraftan tonlarca ekmeğin çöpe atıldığı
diğer taraftan açlık sebebiyle birçok insanın hayatını
kaybettiği acı bir çağı yaşıyoruz. Ne yazıktır ki
günümüzde dünyevî hırslarının esiri olan insanoğlu,
çevresiyle dostça, adil ve insaflı bir ilişki kuramadı.
Bütün canlılara nefes kaynağı olan ormanları yaktı,
karnımızı doyurduğumuz toprakları çölleştirdi, suya
kandığımız nehirleri kirletti.
Medeniyetimizde bir ekmek kırıntısının dahi
yere atılması hoş karşılanmazken tonlarca gıdanın
çöpe atılmasına daha ne kadar rıza göstereceğiz?
Geri dönüşüm imkânı olan atıkları, umursamaz bir
tavırla çöp tenekelerine daha ne kadar
hapsedeceğiz?
Oysa çevremize sevgi ve şefkatle
davrandığımız ölçüde bizler de huzur ve sağlık
içinde yaşayacağız. Aksi halde zarar görecek olan
sadece tabiat değil, bizatihi bizler olacağız. Nitekim
Kur’an-ı Kerim’de insanoğlu şöyle uyarılır:
“İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri
yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu;
böylece Allah, hata ve yanlışlarından
vazgeçsinler diye işlediklerinin bir kısmını onlara
tattırıyor.”6
Muhterem Müminler!
Bizler, engin bir merhamet sahibi olan Allah’ın
yeryüzündeki halifeleriyiz. Halife olmak,
sorumluluğun adıdır; yeryüzünün efendisi değil
koruyucusu olmaktır. Halife olmak, yeryüzünü
Allah’ın rızasına uygun bir şekilde kullanmaktır.
İfsat etmemek, zarar vermemektir.
O halde, yaratan ve yöneten Rabbimizin
bizlere emaneti olan çevremize karşı duyarlı olalım.
Gün gelip emanetin sahibi olan Rabbimize hesap
vereceğimizi aklımızdan çıkarmayalım. Yeryüzünün
sadece insanların değil bütün canlıların hayat alanı
olduğunu bilerek yaşayalım.
Hutbemi bitirirken bir hususu hatırlatmak
istiyorum. Önümüzdeki Pazar günü sabah
namazından sonra Camiler ve Din Görevlileri
Haftası münasebetiyle bütün camilerimizde siz
kıymetli cemaatimizle beraber fidan dikimi
gerçekleştireceğiz. Sizleri ailelerinizle birlikte bu
hayırlı faaliyete katılmaya davet ediyoruz.

 

Hakkında Editör

Taraf olmayan, habercilik yapan Net İnternet Haber, bağımsız özgür, tarafsız habercilik ilkesini benimsemiş olup, hakkın ve haklının yanında yer almayı ilke edinmiştir.

Göz Atmak İster misiniz?

“Müslümanların bize hakim olacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum”

Filistinli direnişçilerin ve Gazze halkının gösterdiği metanet ve dirayet dünyayı etkilemeye devam ediyor. Filistinlilerin inancına …

Bir yanıt yazın