Bugun...
Dolar: 3.7655
Euro : 4.6747

Konuk Yazar


Elnur Rəsuloğlu (Əliyev)


Facebookta Paylaş

Əliağa Kürçaylı poeziyasında sonet
Tarih: 17-06-2017 01:07:00 Güncelleme: 19-06-2017 21:27:00


 “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında yeni lirik janrlar” (Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2002) metodik vəsaitinin 29-56-cı səhifələrində Azərbaycan poeziyasında sonet haqqında ümumi məlumat verən, müvafiq olaraq bir və yeddi il sonra “Azərbaycan poeziyasında sonet və terset” (Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2003, səh.11-229), “Avropa lirik janrları və Azərbaycan ədəbiyyatı” (Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2009, səh.122-250) monoqrafiyalarında öncə “sonetin janr özəlliklərinə və dünya ədəbiyyatında inkişaf yoluna qısa baxış” edən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi Hüseyn Məmməd oğlu Həşimli (1965) Azərbaycan poeziyasında sonetin inkişafını aşağıdakı kimi təsnif etmişdir:
 1. Azərbaycan poeziyasında sonetin təşəkkül mərhələsi;
 2. Axtarış yollarında (1920-50-ci illər);
 3. Azərbaycan sonetinin kamilləşmə və kütləviləşmə dövrü (1960-80-ci illər);
 4. Azərbaycan soneti çağdaş mərhələdə.
 Yuxarıda sadalananlar içərisində ikinci – “axtarış yollarında” mərhələsi daha çox diqqət çəkir. Adıçəkilən mərhələni səciyyələndirən filologiya üzrə elmlər doktoru H.Həşimli yazır:
 “İlk nümunələri XX əsrin əvvəllərində yaranan Azərbaycan soneti 1920-50-ci illərdə özünün müəyyən sabitləşmə dövrünü yaşayır. Daha doğrusu, həmin mərhələdə janrın axtarış əhatəsi genişlənir, əruzdan hecaya keçid tam başa çatır, mövzu-problematika əlvanlığı xüsusi vüsət alır...” (Hüseyn Həşimli. Azərbaycan poeziyasında sonet və terset. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2003, səh.65).
 Bu mərhələdə yazıb-yaratmış Abdulla Şaiq (1881-1959), Süleyman Rüstəm (1906-1989), Səməd Vurğun (1906-1956), Əhməd Cəmil (1913-1977), represiya qurbanları Əlirza Abdullayev ( ? -1943), Mikayıl Müşfiq (1908-1939), “didərgin şair” Almas İldırımla (1907-1952) yanaşı, Azərbaycan poeziyasında öz yeri olan Əliağa Kürçaylı (1928-1980) da sonet yaradıcılığı ilə məşğul olmuşdur. O, 1954-1959-cu illər arası dörd sonet qələmə almış, Azərbaycan sonetinin tematika və problematikasının xeyli genişlənib sənətkarlıq məziyyətlərinin daha da dolğunlaşdığı üçüncü – kamilləşmə və kütləviləşmə dövrünün (1960-80-ci illər) əvvəllərində, yəni 1962-ci ildə iki sonet yazmaqla bu dövrdə “...ədəbiyyatımızda bu janra ardıcıl müraciət edən, çoxsaylı və dəyərli sonetlər yazan A.Babayev, Ş.Aslan, Abbasağa kimi istedadlı şairlərin...” (Hüseyn Həşimli. Azərbaycan poeziyasında sonet və terset. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2003, səh.81) sonet yaradıcılığı yollarında “mayak” rolunu oynamışdır.
 “…Onun (Əliağa Kürçaylının – E.R.) sonetlərində misraların müxtəlif heca ölçülərində olması, rəngarəng bədii təsvir və ifadə vasitələri, az sözlə dərin məna çatdırmaq məharəti ilk baxışda diqqəti cəlb edir...” (Hüseyn Həşimli. Azərbaycan poeziyasında sonet və terset. Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2003, səh.76).
 Bizim burada məqsədimiz Ə.Kürçaylının hamısı italyan soneti formasında olan sonetlərini yenidən təhlilə cəlb etmək deyil. Biz mərhum şairin sonet yaradıcılığı haqqında dolğun təsəvvür yaratmış təhlillərdəki bəzi qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirməkdən ötrü əldə olan faktları aşağıda sistemli şəkildə nəzərinizə çatdırmağı lazım bilirik:
 1) “Bir qız keçir küçədən – bir gözəllik timsalı” misrası ilə başlanan sonet (Bakı, 1954)
 Qafiyələnmə sistemi: abab cçcç dde əəe
 Heca ölçüsü: 14-lük (7+7)
 2) “İnsan yalnız bir dəfə gəlir dünya üzünə” misrası ilə başlanan sonet (Bakı, 1954)
 Qafiyələnmə sistemi: abab cçcç dde əəe
 Heca ölçüsü: 14-lük (7+7)
 3) “Yaman oxşayırsan deyirlər, mənə” misrası ilə başlanan sonet (Kislovodsk, 1955)
 Qafiyələnmə sistemi: abab cçcç dde əəe
 Heca ölçüsü: 11-lik (6+5)
 4) “Etiraf” və ya “Bilmirəm işin nə, sənətin nədir” misrası ilə başlanan sonet (1959)   Qafiyələnmə sistemi: abba cçcç dde əəe
 Heca ölçüsü: 11-lik (6+5)
 5) “Torpaq quruyurdu, yağdı yağışlar” misrası ilə başlanan sonet (1962)
 Qafiyələnmə sistemi: abab cçcç dde əəe
 Heca ölçüsü: 11-lik (6+5)
 6) “Məhəbbət yolunda yorulmur ürək” misrası ilə başlanan sonet (1962)
 Qafiyələnmə sistemi: abba cçcç dde əəe
 Heca ölçüsü: 11-lik (6+5)
 Sual oluna bilər ki, bəs niyə “Bilmirəm işin nə, sənətin nədir” misrası ilə başlanan sonetin yazılma tarixi Kürçaylının “Bütövlük”lə (Bakı, “Yazıçı” nəşriyyatı, 1978) “Seçilmiş əsərləri”nin (Bakı, Azərnəşr, 1989) müvafiq olaraq 254 və 240-cı səhifələrində 1961-ci il kimi göstərilib?
 Bu suala cavab olaraq onu deyə bilərik ki, biz göstərdiyimiz 1959-cu il tarixi heç də göydən düşmə deyil. Əliağa Kürçaylının 1960-cı ildə nəşr olunmuş “Cavabsız məktublar” (Bakı, Azərnəşr) kitabının 57-ci səhifəsinə nəzər yetirsək, bu sonetin “Etiraf” adı ilə getdiyinin şahidinə çevrilərik. 1959-cu ildə qələmə alınıb 1960-cı ildə çap olunmuş sonet heç vaxt 1961-ci ildə yazıla bilməzdi. Bu heç bir məntiqə sığan iş deyil.
 Ə.Kürçaylının son iki -  5 və 6-cı sonetlərinin qələmə alınma ili şairin “Şeirlər” (Bakı, Azərnəşr, 1963) kitabının müvafiq olaraq 17 və 29-cu səhifələrində verilən 1962-ci il tarixinə əsasən müəyyənləşdirilib dəqiqləşdirilmişdir.
 Ən sonda onu da qeyd etməliyik ki, əgər biz bu kiçikhəcmli yazımızla Kürçaylının sonetlərinin təhlillərində olan bəzi qaranlıq məqamlara müəyyən mənada aydınlıq gətirə bildiksə, bu bizim üçün böyük nailiyyətdir.Bu yazı 838 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
626 Okunma
589 Okunma
563 Okunma
491 Okunma
479 Okunma
478 Okunma
458 Okunma
434 Okunma
432 Okunma
413 Okunma
410 Okunma
405 Okunma
397 Okunma
391 Okunma
371 Okunma
371 Okunma
366 Okunma
358 Okunma
798 Okunma
777 Okunma
751 Okunma
748 Okunma
686 Okunma
685 Okunma
676 Okunma
670 Okunma
661 Okunma
639 Okunma
626 Okunma
624 Okunma
611 Okunma
599 Okunma
589 Okunma
589 Okunma
578 Okunma
563 Okunma
YAZARLAR
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Şehit abisi Yarbay'ın terörüe isyanı
  Şehit abisi Yarbay'ın terörüe isyanı
 • Teknoloji harikası binalar
  Teknoloji harikası binalar
 • Paylasmak Güzeldir
  Paylasmak Güzeldir
 • Ana kucağı
  Ana kucağı
 • Bebişler
  Bebişler
 • Yurdum İnsanı
  Yurdum İnsanı
 1. Şehit abisi Yarbay'ın terörüe isyanı
 2. Teknoloji harikası binalar
 3. Paylasmak Güzeldir
 4. Ana kucağı
 5. Bebişler
 6. Yurdum İnsanı
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Bir mezhebe tabi olmak
  Bir mezhebe tabi olmak
 • Mason olan din adamları (Seyyit kutup, Muhammed abduh, Reşit rıza, Cemaleddin efgani)
  Mason olan din adamları (Seyyit kutup, Muhammed abduh, Reşit rıza, Cemaleddin efgani)
 • Mezhep imamları, büyük din alimleridir
  Mezhep imamları, büyük din alimleridir
 • Zekatı verilmeyen mallar
  Zekatı verilmeyen mallar
 • Dinimizi, Kur'an ve hadisten öğrenmek
  Dinimizi, Kur'an ve hadisten öğrenmek
 • Altın yüzük, fakirlere mi yasaktır ?
  Altın yüzük, fakirlere mi yasaktır ?
 1. Bir mezhebe tabi olmak
 2. Mason olan din adamları (Seyyit kutup, Muhammed abduh, Reşit rıza, Cemaleddin efgani)
 3. Mezhep imamları, büyük din alimleridir
 4. Zekatı verilmeyen mallar
 5. Dinimizi, Kur'an ve hadisten öğrenmek
 6. Altın yüzük, fakirlere mi yasaktır ?
VİDEO GALERİ
YUKARI